Digitalna i zelena tranzicija

« Back to Glossary Index

Digitalna i zelena tranzicija (eng. DIGITAL AND GREEN TRANSITION – TWIN TRANSITION ) je dvostruka tranzicija koja za cilj ima da utiče na svaki deo privrede, društva i industrije sa ciljem povećanja digitalizacije javnih usluga, preduzeća i ljudi, kao i rešavanja problema klimatskih promena. Oslanja se na nove zelene tehnologije koje su usmerene ka rešavanju najvećih izazova našeg vremena – globalno zagrevanje i klimatske promene. 

Cilj je da se usvoje nove tehnologije koje mogu da podrže sektore sa najintenzivnijim emisijama ugljenika u njihovoj potrazi za što manjim zagađenjem, tehnologije koje bi i u privatnom i u javnom sektoru radikalno poboljšale njihovu materijalnu i energetsku efikasnost i time smanjile otpad. Ova dvostruka tranzicija može biti ključ za dekarbonizaciju privrede i usvajanje kružnog modela razvoja, kako bi se što efikasnije smanjio otpad i ublažio problem zagađenja, efikasnije rešio problem odlaganja otpada i garantovali ekološki standardi. 

« Povratak na stranicu rečnika