Cirkularna ekonomija (eng. CIRCULAR ECONOMY) predstavlja regenerativni ekonomski sistem u okviru kojeg se proizvodni resursi, otpad, emisija otpada i energetski odliv bitno umanjuju usporavanjem, zaokruživanjem i produžavanjem energetskih i materijalnih ciklusa (životnih krugova) u proizvodnji. Akcenat je na tome da resursi što duže budu u upotrebi dizajnom proizvoda koji će omogućiti njihovu dugovečnost, poslovnim modelima poput deljenja, ponovne upotrebe, popravki, i tek na kraju recikliranja. To se ostvaruje pre svega osmišljavanjem i stvaranjem proizvoda na takav način da im se maksimalno produži životni vek, ali i održavanjem, servisiranjem i reciklažom.