« Back to Glossary Index

Solidarna ekonomija (eng. SOLIDARITY ECONOMY)Pojam solidarne ekonomije odnosi se na sferu proizvodnje i razmene dobara i usluga unutar sektora koji čine preduzeća i organizacije vođene društvenim, a ne komercijalnim ciljevima. U samoj osnovi, koncept solidarne ekonomije ima za cilj kreiranje ekonomskog sistema koja se zasniva na pravičnosti, jednakosti i brizi o ugroženim i marginalizovanim članovima društva, umesto na profitu i neograničenoj akumulaciji bogatstva.

Pojam solidarne ekonomije se često poistovećuje sa pojmom socijalne ekonomije, te se ova dva pojma neretko koriste kao sinonimi. Međutim, kao razlika između ova dva pojma moglo bi da se istakne to da se koncept socijalne ekonomije shvata kao korektiv i dopuna sadašnjem ekonomskom sistemu, dok koncept solidarne ekonomije zagovara transformaciju čitavog ekonomskog sistema na osnovu solidarnih principa.

« Povratak na stranicu rečnika