Merenje društvenog uticaja

« Back to Glossary Index

Merenje društvenog uticaja* (eng. MEASURING SOCIAL IMPACT) je proces koji omogućava da se bolje shvati uloga organizacija ili preduzeća u stvaranju ekonomskih, socijalnih i drugih učinaka u pogledu očuvanja i zaštite životne sredine. Alati za merenje društvenog uticaja mogu da prikažu koliki je povraćaj uloženog novca u programe, projekte i aktivnosti kojima organizacije ili preduzeća nastoje da stvore društvene promene. Neki od najpoznatijih alata za merenje i izveštavanje o društvenom uticaju su:

Izbor pravog alata i metode koji će se koristiti zavisi od vrste organizacije koja želi da meri društveni uticaj, delatnosti kojom se organizacija bavi, veličine organizacije, itd.

*Definicija društvenog uticaja označava sve značajne ili pozitivne promene koje rešavaju ili bar doprinose rešavanju društvene nepravde ili društvenog izazova ili problema.

Više o društvenom uticaju pročitajte na zasebnom blogu Društveni uticaj: šta je i zašto je važan?

 

« Povratak na stranicu rečnika