Vodič kroz strategiju Evropa 2020 (2014)

Drugo, dopunjeno izdanje Vodiča kroz strategiju Evropa 2020, koje predstavlja ostvareni napredak u postizanju ciljeva iz Strategije, izazove koji stoje pred državama članicama, Evropskom unijom, ali i izazove sa kojima se Srbija suočava u dostizanju svojih ciljeva razvoja. Posebna pažnja je posvećena ulozi i značaju lokalnih samouprava u razvoju i implementaciji strateških ciljeva, kako ove Strategije, tako i bilo kog drugog strateškog dokumenta.

Izdavač: Evropski pokret u Srbiji

Godina izdavanja: 2014.

Vodič kroz strategiju Evropa 2020 (2014) > Preuzmi publikaciju

Biznis po meri čoveka – Vodič za pokretanje socijalnog preduzeća (2014)

Opis: Vodič za pokretanje socijalnog preduzeća je jednostavni priručnik sa nizom praktičnih saveta koji će čitaoca postupno sprovesti kroz nimalo jednostavan postupak poslovnog planiranja i upoznati ga sa osnovnim terminima, ali i kontekstom u kome funkcioniše solidarna ekonomija. Iako je, pre svih, namenjen onima koji žele da se bave socijalnim preduzetništvom, može biti od velike pomoći i svima koji nameravaju da uplove u vode preduzetništva.

Izdavač: Smart kolektiv

Godina izdavanja: 2014.

Biznis po meri čoveka – Vodič za pokretanje socijalnog preduzeća (2014) > Preuzmi publikaciju

Podsticanje socijalnog preduzetništva i osnivanja socijalnih preduzeća u Srbiji (2012)

Izveštaj koji je sastavio Program lokalnog ekonomskog razvoja i zapošljavanja (LEED) Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU) Vlade Republike Srbije U izveštaju se navodi šta je potrebno da bi se podržalo socijalno preduzetništvo u Srbiji i koje su neophodne mere za stvaranje povoljnijeg okruženja i razvoj socijalnog preduzetništva u oblastima javnih politika, zakonskog okvira, finansiranja, programa podrške socijalnim preduzećima, tržišta i slično.

Izdavač: OECD

Godina izdavanja: 2012.

Podsticanje socijalnog preduzetništva i osnivanja socijalnih preduzeća u Srbiji (2012) > Preuzmi publikaciju

Socijalno preduzetništvo: modeli, komparativna praksa i pravni okvir socijalnog preduzetništva u Srbiji (2011)

Ukoliko želite da se bavite socijalnim preduzetništvom, pogledajte publikaciju koja nudi odgovore na mnoga pitanja – modeli i tipovi socijalnih preduzeća, zakoni, pravni okviri i poreski sistemi. Saznajte sve što vam je potrebno i postanite deo onih koji prepoznaju i rešavaju socijalne probleme.

Izdavač: Grupa 484

Godina izdavanja: 2011.

Socijalno preduzetništvo: modeli, komparativna praksa i pravni okvir socijalnog preduzetništva u Srbiji (2011) > Preuzmi publikaciju

Development and implementation of the social enterprise concept in Macedonia (2011)

Studija o potencijalima za dalju promociju socijalnih preduzeća kao inovativnih biznis modela sa društvenim ciljevima u ekonomiji Makedonije. Studija za cilj ima da pruži okvir za razumevanje koncepta socijalnih preduzeća i doprinese stvaranju podsticajnog okruženja za njihov dalji razvoj.

Izdavač: Center for Institutional Development i Euclid Network

Godina izdavanja: 2011.

Development and implementation of the social enterprise concept in Macedonia (2011) > Preuzmi publikaciju