Društveno, korisno, održivo: Kako osnovati socijalno preduzeće u Srbiji (2016)

Publikacija predstavlja kratak uvod u socijalno preduzetništvo kroz praktične informacije o aktuelnom okviru, pravnim formama, glavnim akterima, prednostima, manama, izazovima i iskustvima socijalnih preduzetnika prilikom osnivanja, upravljanja i razvoja aktivnosti. Vodič sadrži i dileme s kojima su se socijalna preduzeća susretala, savete, ali i izraze zadovoljstva usled uspeha koje su na svom putu ostvarivala.

Izdavač: Evropski pokret u Srbiji

Godina izdavanja: 2016.

Društveno, korisno, održivo: Kako osnovati socijalno preduzeće u Srbiji (2016) > Preuzmi publikaciju

Strategic study on social economy development in the South East Europe 2020 strategy (2015)

Studija koju su tokom 2014. godine pripremili Evropski pokret u Srbiji i SeConS. U studiji se prikazuje stanje u sektoru solidarne ekonomije u regionu jugoistočne Evrope sa preporukama za unapređenje razvoja solidarne ekonomije u regionu kako bi se doprinelo snažnijem i inkluzivnijem zapošljavanju.

Izdavač: Evropski pokret u Srbiji

Godina izdavanja: 2015.

Strategic study on social economy development in the South East Europe 2020 strategy (2015) > Preuzmi publikaciju

Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća u Srbiji (2014)

U publikaciji su prikazani podaci neophodni za utvrđivanje ekonomskog i socijalnog značaja socijalnih preduzeća u Republici Srbiji. Predstavljen je razvoj koncepta socijalnog preduzetništva, definisana su socijalna preduzeća i osnovni makroekonomski agregati koji se koriste za sagledavanje njihovog ekonomskog značaja, data je analiza najvažnijih pokazatelja poslovanja socijalnih preduzeća u Srbiji, predstavljeni su uslovi za njihovo poslovanje, i prikazani su primeri poslovanja izabranih socijalnih preduzeća.

Izdavač: Republički zavod za statistiku

Godina izdavanja: 2014.

Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća u Srbiji (2014) > Preuzmi publikaciju

Vodič kroz strategiju Evropa 2020 (2014)

Drugo, dopunjeno izdanje Vodiča kroz strategiju Evropa 2020, koje predstavlja ostvareni napredak u postizanju ciljeva iz Strategije, izazove koji stoje pred državama članicama, Evropskom unijom, ali i izazove sa kojima se Srbija suočava u dostizanju svojih ciljeva razvoja. Posebna pažnja je posvećena ulozi i značaju lokalnih samouprava u razvoju i implementaciji strateških ciljeva, kako ove Strategije, tako i bilo kog drugog strateškog dokumenta.

Izdavač: Evropski pokret u Srbiji

Godina izdavanja: 2014.

Vodič kroz strategiju Evropa 2020 (2014) > Preuzmi publikaciju

Biznis po meri čoveka – Vodič za pokretanje socijalnog preduzeća (2014)

Opis: Vodič za pokretanje socijalnog preduzeća je jednostavni priručnik sa nizom praktičnih saveta koji će čitaoca postupno sprovesti kroz nimalo jednostavan postupak poslovnog planiranja i upoznati ga sa osnovnim terminima, ali i kontekstom u kome funkcioniše solidarna ekonomija. Iako je, pre svih, namenjen onima koji žele da se bave socijalnim preduzetništvom, može biti od velike pomoći i svima koji nameravaju da uplove u vode preduzetništva.

Izdavač: Smart kolektiv

Godina izdavanja: 2014.

Biznis po meri čoveka – Vodič za pokretanje socijalnog preduzeća (2014) > Preuzmi publikaciju