Socijalna preduzeća u Srbiji (2018)

Ovaj rad daje pregled stanja socijalnog preduzetništva u Srbiji. U radu je najpre predstavljen pojam i kratko opisan razvoj prakse socijalnog preduzetništva u Evropi, a potom su opisani koreni ove pojave u Srbiji i analizirano trenutno stanje i uloga socijalnog preduzetništva u društvu Srbije. Na osnovu dostupnih empirijskih podataka analiziran je pravni i institucionalni okvir relevantan za razvoj socijalnog preduzetništva i prikazani najvažniji pravno-poslovni oblici u kojima se ono javlja u Srbiji. Nakon predstavljanja ekonomske i socijalne funkcije socijalnih preduzeća iznet je zaključak da se radi o malom, ali otpornom i rastućem sektoru koji se konsolidovao u godinama globalne ekonomske krize i sve više igra važnu ulogu u povećanju socijalne kohezije u Srbiji zbog čega zalužuje veću pažnju i podršku javnog i privatnog sektora.

Socijalna preduzeća u Srbiji (2018) > Preuzmi publikaciju

Investiranje u socijalna preduzeća u Srbiji (2017)

Publikacija pruža pregled trenutnog stanja u pogledu ponude i tražnje u Srbiji, kao i instrumenata za investiranje u preduzeća usmerena na rast pozitivnog društvenog uticaja i najbolje prakse iz Evropske unije. Takođe, navodi i preporuke za razvoj tržišta investiranja u preduzeća sa pozitivnim društvenim uticajem koje su formulisane u okviru konsultativnog procesa sa predstavnicima svih sektora tokom 2017. godine.

Izdavač: Smart kolektiv

Godina izdavanja: 2017.

Investiranje u socijalna preduzeća u Srbiji (2017) > Preuzmi publikaciju

Social Enterprise Ecosystems in Croatia and the Western Balkans (2017)

Presek stanja sektora socijalnog preduzetništva u regionu. Publikacija sadrži detaljne izveštaje za svaku pojedinačnu zemlju. Izveštaji sadrže informacije o: generalnom socio-ekonomskom stanju u zemlji, zakonodavnom okviru u okviru kojeg funkcionišu socijalna preduzeća, dostupnim finansijskim izvorima i mehanizmima stručne podrške, ključnim akterima u sektoru, kao i o broju i veličini socijalnih preduzeća. Publikacija takođe sadrži i preporuke za dalji razvoj sektora u regionu.

Izdavač: NESsT

Godina izdavanja: 2017.

Social Enterprise Ecosystems in Croatia and the Western Balkans (2017) > Preuzmi publikaciju

(Ne)podsticajni pravni i institucionalni okvir i uspešne lokalne priče socijalnog preduzetništva: iskustva iz Srbije i Hrvatske (2017)

Studija Istraživačkog Foruma Evropskog Pokreta u Srbiji iz marta 2017. godine koja sadrži komparativnu analizu zakonskog i institucionalnog okvira Srbije i Hrvatske u oblasti socijalnog preduzetništva. Studija takođe sadrži i primere dobrih praksi iz dve zemlje kao i preporuke za dalji razvoj sektora u regionu.

Izdavač: Evropski pokret u Srbiji

Godina izdavanja: 2017.

(Ne)podsticajni pravni i institucionalni okvir i uspešne lokalne priče socijalnog preduzetništva: iskustva iz Srbije i Hrvatske (2017) > Preuzmi publikaciju

Društveno, korisno, održivo: Kako osnovati socijalno preduzeće u Srbiji (2016)

Publikacija predstavlja kratak uvod u socijalno preduzetništvo kroz praktične informacije o aktuelnom okviru, pravnim formama, glavnim akterima, prednostima, manama, izazovima i iskustvima socijalnih preduzetnika prilikom osnivanja, upravljanja i razvoja aktivnosti. Vodič sadrži i dileme s kojima su se socijalna preduzeća susretala, savete, ali i izraze zadovoljstva usled uspeha koje su na svom putu ostvarivala.

Izdavač: Evropski pokret u Srbiji

Godina izdavanja: 2016.

Društveno, korisno, održivo: Kako osnovati socijalno preduzeće u Srbiji (2016) > Preuzmi publikaciju