A map of social enterprises in Europe and their ecosystem (2015)

Evropska komisija je ovu studiju izdala kako bi nadomestila nedostatak statističkih podataka o socijalnim preduzećima širom Evrope. Studija obuhvata širok spektar socijalnih preduzeća u 29 evropskih zemalja (EU 28 i Švajcarska) koristeći zajedničku operativnu definiciju i metodologiju istraživanja.

Rezultati studije sumirani su u jedinstvenom izveštaju koji sintetizuje nalaze pojedinačnih izveštaja za svaku zemlju, u cilju stvaranje jedne evropske mape socijalnih preduzeća.

Izdavač: Evropska komisija

Godina izdavanja: 2015.

A map of social enterprises in Europe and their ecosystem (2015) > Preuzmi publikaciju

Social Europe Guide: Social economy and social entrepreneurship (2013)

Polazeći od činjenice da se u naučnoj literaturi i javnom govoru pojmovi socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva i njihov međusobni odnos definišu i tumače na najrazličitije načine, ovaj vodič nastoji da sintetizuje najčešće definicije ovih pojmova koje se sreću u literaturi i najznačajnijim dokumentima evropskih institucija.

Izdavač: Evropska komisija i Evropska Investiciona Banka

Godina izdavanja: 2013.

Social Europe Guide: Social economy and social entrepreneurship (2013) > Preuzmi publikaciju

Social enterprises - italian and polish experiences (2008)

Publikacija sadrži kompletne informacije o pravnim okvirima solidarne ekonomije u Italiji i Poljskoj, sa posebnim osvrtom na obližnje regione ove dve zemlje. Tu su i prikazi najboljih praksi, vrste organizacija i instrumenti koji potpomažu razvoj socijalnih preduzeća, i rezime aktivnosti i rezultata saradnje između organizacija CRESCENDO (Italija) i MUFLON (Poljska).

Izdavač: Crescendo i Muflon

Godina izdavanja: 2008.

Social enterprises - italian and polish experiences (2008) > Preuzmi publikaciju

Developing the field of social entrepreneurship (2008)

Izveštaj Centra za unapređenje socijalnog preduzetništva pri Duke Univerzitetu u Severnoj Karolini (SAD), koji će vam dati teorijske i praktične savete za jačanje društvene zajednice i ekosistema u okviru kojih vaše socijalno preduzeće funkcioniše. Iz studije možete saznati šta je potrebno da vaše socijalno preduzeće na dugoročnom planu dobro posluje i istovremeno vrši pozitivan uticaj na sredinu u kojoj posluje.

Izdavač: Center for Advancement of Social Entrepreneurship (CASE)

Godina izdavanja: 2008.

Developing the field of social entrepreneurship (2008) > Preuzmi publikaciju