Objedinjeni komparativni izveštaj: „Socijalna preduzeća i ekosistemi u Evropi“

Kako bi ojačale socijalna preduzeća, 16 zemalja EU usvojilo je novo zakonodavstvo tokom protekle decenije, a 11 zemalja je kreiralo određene politike za podršku razvoju, navodi se u novom objedinjenom izveštaju „Socijalna preduzeća i ekosistemi u Evropi“.

Socijalna preduzeća, koja su deo socijalne ekonomije, dinamičan su element evropskog ekonomskog pejzaža. Ona:

  • otvaraju radna mesta,
  • inoviraju pružanje usluga socijalne zaštite,
  • pružaju mogućnosti za učešće u ekonomskom životu i
  • pomažu u demografskim, zelenim i digitalnim tranzicijama, pri tom ne ostavljajući nikoga iza sebe.

Broj socijalnih preduzeća u Evropi je u porastu, a njihovi poslovni modeli i oblasti aktivnosti postaju sve raznovrsniji. To je rezultat razvoja odozdo prema gore, kao i mera i programa politika koje su pokrenule vlade. U mnogim zemljama, Evropski socijalni fond je bio presudan u podsticanju razvoja.

Izveštaj naglašava da mere javne podrške moraju da odražavaju različitost socijalnih preduzeća i njihove potrebe. Na primer, socijalnim preduzećima koja su usredsređena na radnu integraciju potrebna su dugotrajna partnerstva sa javnim vlastima, onima koja koriste nove tehnologije za povećanje održive potrošnje možda nedostaje dugotrajno kapitalno ulaganje, dok je, sa druge strane, neprofitnim organizacijama koje se bave komercijalnim aktivnostima potrebna podrška za unapređenje njihovih poslovnih planova i veština.

Novi uporedni izveštaj na evropskom nivou obuhvata i tumači ključne nalaze pojedinačnih izveštaja iz 35 država. Izveštaj daje sveobuhvatnu sliku o različitim tradicijama, zapaženim trendovima i ključnim izazovima širom Evrope.

Odvojeni izveštaji o državama pružaju ključne podatke o socijalnim preduzećima i njihovim ekosistemima u zemaljama Evropske unije kao i u Albaniji, Islandu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Norveškoj, Srbiji i Turskoj.

Izveštaji stavljaju socijalna preduzeća u njihov društveni i ekonomski kontekst, objašnjavajući njihov odnos prema različitim tradicijama države blagostanja u Evropi. Važno otkriće je da su posebni pravni okviri efikasni u podršci razvoju socijalnih preduzeća, kad god prepoznaju i podrže njihov pun spektar i potencijal. Preuski zakonski okviri, sa druge strane, ograničavaju razvoj i vidljivost ovog segmenta ekonomije.

Studija je finansirana u okviru EU programa Zapošljavanje i socijalne  inovacije (EaSI) i predstavlja deo pripremnog rada za naredni Akcioni plan za socijalnu ekonomiju, koji Evropska komisija planira da predstavi tokom 2021. godine.

 

Vest preuzeta sa sajta Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU). (ec.europa.eu)

Objedinjeni komparativni izveštaj: „Socijalna preduzeća i ekosistemi u Evropi“ > Preuzmi publikaciju

Knjiga preporuka za socijalne finansije - drugo izdanje

Ovaj praktični vodič za kreiranje i sprovođenje inicijativa namenjenih razvoju instrumenata i tržišta socijalnog finansiranja adresiran je na praktičare socijalnih finansija poput finansijera, posrednika, aktera na tržištu i organizacija koje pružaju podršku socijalnim preduzećima. Korisno je i samim socijalnim preduzećima kao i kreatorima politika.

Vodič je podeljen u osam poglavlja koja prate proces promišljanja i odlučivanja koji investitori, podržavajuće organizacije i posrednici mogu da koriste i sprovode u dizajniranju i pilotiranju svojih inicijative. Ukazuje na ključna razmatranja i moguće zamke u ovom procesu, a ilustruju ih studije slučaja i praktični primeri.

Knjiga preporuka za socijalne finansije - drugo izdanje > Preuzmi publikaciju

START YOUR SOCIAL ENTERPRISE: The Social Enterprise Guide (2017)

Praktičan vodič za pokretanje socijalnog preduzeća u izdanju organizacije Social Enterprise UK. Vodič sadrži detaljne informacije o različitim aspektima poslovanja jednog socijalnog preduzeća kao što su socijalna misija, tržište, prodaja, organizacioni oblik i sl. Vodič takođe sadrži i konkretne primere i studije slučaja kako svi ti aspekti izgledaju u praksi.

Izdavač: Social Enterprise UK

Godina izdavanja: 2017.

START YOUR SOCIAL ENTERPRISE: The Social Enterprise Guide (2017) > Preuzmi publikaciju

Scroll to Top