Merenje društvenog uticaja socijalnih preduzeća u Srbiji

Društveni uticaj predstavlja važan segment određenja statusa socijalnog preduzeća i socijalnih preduzetnika. Većina definicija socijalnog preduzetništva oslanja se na dve ključne komponente: poslovanje na tržištu i delovanje ka ostvarenju društvene misije u zajednici. Ostvarenje društvene misije socijalnih preduzeća i preduzetnika u zajednici odvija se generisanjem pozitivnog društvenog uticaja. Društveni uticaj zasnovan je na delovanju socijalnog preduzeća na aktuelne društvene izazove. Merenje društvenog uticaja socijalnih preduzeća važno je za organizacijski razvoj socijalnog preduzeća, budući da rezultira kao efekat koji socijalno preduzeće realizuje na putu ostvarenja društvene misije.

Publikacija „Merenje društvenog uticaja socijalnih preduzeća u Srbiji“ kreirana je kako bi se postiglo razumevanja stanja u oblasti merenja uticaja socijalnih preduzeća u Srbiji predstavljanjem značaja ovog postupka za socijalna preduzeća i sve ključne stejkholdere, dugoročnog procesa razvoja i primene prakse merenja društvenog uticaja, prilagođen metodološki okvir, smernice za primenu metodologije i zaključke i preporuke. Informacije u publikaciji obrađene su na temelju analize prakse Evropske unije i trendova u oblasti merenja društvenog uticaja, ekspertize stručnjaka angažovanih na projektu i konsultantskog i mentorskog rada sa petnaest socijalnih preduzeća. Publikacija „Merenje društvenog uticaja u Srbiji“ kreirana je u okviru projekta „Podrška razvoju ekosistema socijalnih preduzeća za merenje društvenog uticaja socijalnih preduzeća.“

Izradu ove publikacije omogućilo je Nemačko savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) kroz Nemačko-srpsku inicijativu za održivi rast i zapošljavanje. Za sadržaj publikacije odgovorna je Koalicija za razvoj solidarne ekonomije i sadržaj nipošto ne izražava stavove Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju.

Editor: Zorana Milovanović
Izdavač: Koalicija za razvoj solidarne ekonomije (mart 2022)

PREUZMI PUBLIKACIJU OVDE.

KoRSE nastoji da pomogne istraživačima i akademicima da kapitalizuju podatke i informacije koje dobiju, da imaju alate, veštine i znanje za učešće u procesima kreiranja politika, kao i da steknu znanje o svojoj ulozi u ekosistemu socijalnog preduzetništva. KoRSE fokus je pomoć u radu organizacijama za podršku socijalnom preduzetništvu, organizacijama za zastupanje/zagovaranje, kreatorima politike i donosiocima odluka kroz obezbeđivanje podataka i funkcionalnih informacija, prikupljanje znanja o socijalnoj i solidarnoj ekonomiji u cilju razvoja novih projekata orijentisanih na uticaj i izgradnju ekosistema, programa i politika.