Zeleni papir o socijalnoj ekonomiji na Zapadnom Balkanu

Zeleni papir o socijalnoj ekonomiji na Zapadnom Balkanu treba da podstakne razmišljanje i diskusije među donosiocima odluka iz vladinih institucija, nevladinih organizacija, akademske zajednice i privatnog sektora, kao i među pojedincima u široj javnosti Informacije o perspektivama razvoja socijalne ekonomije u društvima Zapadnog Balkana. To bi trebalo da rezultira poboljšanim kreiranjem politika na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou kako bi se omogućilo procvat nove generacije društvenih inovatora i preduzetnika na Zapadnom Balkanu.  Uvidi i preporuke koje se nalaze u papiru imaju za cilj da pruže doprinos ka ekosistemu koji je pogodan i omogućava inovativna, preduzeća sa društvenim uticajem i zelena preduzeća.

Zeleni papir o socijalnoj ekonomiji na Zapadnom Balkanu je ključni rezultat OEBS/OCEEA projekta Young Developers and Entrepreneurs Advancing Start-ups (YDEAS).

Autori papira su: Dina Rakin, Julijana Hodža i Djanluka Pastoreli.

Publikaciju možete naći OVDE.