Koalicija za razvoj solidarne ekonomije

- Publikacije.

Publikacije su rezultat naših kvalitativnih istraživanja u oblasti socijalnog preduzetništva, socijalne i solidarne ekonomije. Sadrže preglede stanja, naše ideje i stručna mišljenja. Njima informišemo i otvaramo prostor za dijalog o izazovima javnih politika važnih za sektor socijalne i solidarne ekonomije. Publikacije su vredno štivo za kreatore politika i donosioce odluka, socijalne preduzetnike, službenike javne uprave i lokalne samouprave, donatorsku zajednicu, organizacije civilnog društva, istraživače i medije.

Pored sopstvenih, izdvojili smo relevantne publikacije drugih izdavača za koje smatramo da su važne za razumevanje evolucije koncepta socijalnog preduzetništva, socijalne i solidarne ekonomije u Srbiji i Evropi.

Smernice za sticanje i registraciju statusa socijalnog preduzetništva
Publikacije
9 avgusta, 2023
Preporuke za razvoj sektora socijalnog preduzetništva u Srbiji
Publikacije
30 marta, 2023
Analiza: Mapa socijalne i solidarne ekonomije u Srbiji 2022
Publikacije
21 septembra, 2022
Merenje društvenog uticaja socijalnih preduzeća u Srbiji
Publikacije
28 marta, 2022
Analiza: Neophodne mere podrške razvoju sektora socijalne i solidarne ekonomije
Publikacije
23 marta, 2021