PRVO OKUPLJANJE AKTERA SOCIJALNE I SOLIDARNE EKONOMIJE

Koliko u Srbiji postoje uslovi za razvoj socijalne i solidarne ekonomije, ko su noseći akteri ove prakse i šta je potrebno za dalji razvoj istraživali smo u procesu mapiranja ekosistema socijalne i solidarne ekonomije u Srbiji. U toku procesa koji je trajao od septembra 2021. do aprila 2022. godine, istraživali smo praksu EU koja nam je pomogla da napravimo ovkir i mapiramo postojeće aktere, prakse, kapacitete i resurse u polju socijalne i solidarne ekonomije u Srbiji, ali i utvrdimo nedostajuće. Proces mapiranja sproveden je u okviru projekta „Podrška ekosistemu socijalne i solidarne ekonomije“ koji je realizovan uz podršku Fondacije za otvoreno društvo – Srbija.

Proces je rezultirao u razvoju digitalne interaktivne mape ekosistema SSE u okviru koje su se našle akademske institucije, zadruge, sindikati, potporne organizacije civilnog društva i drugi. Interaktivna mapa biće dostupna u narednom periodu na zvaničnoj internet stranici Koalicije za razvoj solidarne ekonomije.

Predstavljanje interaktivne mape široj zajednici kolega, saradnika, partnera i drugih u oblasti SSE, realizovano je u Dorćol Platzu 6. juna. Predstavljanje mape pratio je interesantan razgovor sa svim okupljenima, a u prvom redu panelistkinjama: Anom Džokić (KGG), Bojanom Radovanović (IFDT) i Dinom Rakin (KoRSE), koji je moderirao Dragan Srećković. Ovo je ujedno bila i jedinstvena prilika da okupimo i umrežimo saradnike i prijatelje Koalicije za razvoj solidarne ekonomije, kao i nove aktere koji su prepoznali značaj teme socijalne i solidarne ekonomije.