Shift to Unlock: Osnaživanje socijalnog preduzeća za obezbeđivanje dostojanstva, prava i veština

Opšti cilj projekta je promovisanje lokalnog razvoja i socijalne kohezije, kao i jačanje socijalne
uključenosti i zapošljavanja ljudi u nepovoljnom položaju, posebno osoba sa invaliditetom ili sa
problemima mentalnog zdravlja u Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Specifični ciljevi projekta:
/ Dizajn i razvoj mogućnosti za obuku i rad za ljude u nepovoljnom položaju, posebno za one sa
invaliditetom ili sa problemima mentalnog zdravlja
/ Promovisati, u skladu sa Ciljevima održivog razvoja Agende 2030, razvoj socijalnih preduzeća u
Srbiji i Bosni i Hercegovini, takođe shvaćenih kao nosilaca održivog razvoja.
Aktivnosti na projektu:

 1. Analiza postojećeg zakonodavstva i dobre prakse u Srbiji, Bosni i pokrajini Friuli-Venecia-
  Đilia u zapošljavanju osoba u nepovoljnom položaju, posebno onih sa invaliditetom i
  problemima mentalnog zdravlja
 2. Analiza potreba zajednica i preduzeća za identifikaciju i razvoj novih usluga i aktivnosti.
 3. Podizanje svesti o pitanjima socijalne ekonomije i izgradnja dijaloga između javnih službi,
  profitnih preduzeća i socijalnih preduzeća.
  KoRSE je partner na projektu koji sprovode i konzorcijum socijalnih kooperativa iz Italije C.O.S.M,
  Caritas Šabac, Caritas Bosna i Hercegovina, Prohera i Opština Bogatić.
  Realizacija projekta podržana je od strane Erasmus+.
  Trajanje: 17/02/2022 – 16/08/2024