Program razvoja socijalnog preduzetništva – podrška sprovođenju zakona o socijalnom preduzetništvu

Srbija je u februaru 2022. godine usvojila Zakon o socijalnom preduzetništvu, izrađen u saradnji sa sektorom i odgovarajući na njegove potrebe. Zakon o socijalnom preduzetništvu dolazi u pravo vreme kako iz ugla potreba srpskog društva, tako i u skladu sa globalnim agendama. Ipak, kao okvirni zakon, zahteva dalju sistemsku izmenupostojećeg okvira koja će stvoriti uslove za snažniji uticaj zakona na razvoj socijalnog preduzetništva. Osnivanje Saveta za razvoj socijalnog preduzetništva zakonodavac vidi u partnerstvu javnog i civilnog sektora, kroz predviđeni mešoviti sastav, kao i činjenicu da će Savet doneti petogodišnji Program razvoja socijalnog preduzetništva. Savet je osnovan odlukom Vlade RS 19. maja 2022. godine.

Opšti cilj projekta je da doprinese uspostavljanju funkcionalnog okvira za razvoj socijalnog preduzetništva u Republici Srbiji. Ovaj cilj će se postići ako se ostvare sledeći specifični ciljevi na koje je projekat fokusiran:

  1. Stručnom podrškom i znanjem podržati novoosnovani Savet za razvoj socijalnog preduzetništva;
  2. Izrada i zalaganje za donošenje Programa razvoja socijalnog preduzetništva;
  3. Unaprediti znanja i veštine sektora socijalnog preduzetništva u skladu sa novim zakonskim okvirom

Aktivnosti na projektu:

  1. Osnivanje Saveta za razvoj socijalnog preduzetništva
  2. Donošenje Programa razvoja socijalnog preduzetništva
  3. Unapređenje znanja i veština sektora socijalnog preduzetništva u skladu sa novim zakonskim okvirom

Trajanje projekta: 1.7.2022 – 31.01.2023.

Projekat je podržala Nemačka razvojna saradnja (GIZ) kroz Nemačko-srpsku inicijativu za održiv rast i zapošljavanje.