Podrška razvoju ekosistema za socijalna preduzeća: Jačanje uticaja socijalnih preduzeća

Kroz ovaj projekat Koalicija će adresirati goruće pitanje definisanja socijalnih preduzeća u Srbiji i nizak nivo znanja i informacija građana o socijalnoj i solidarnoj ekonomiji. Koalicija želi da sve zainteresovane strane imaju sveobuhvatne, tačne, pravovremene i neophodne informacije o solidarnoj ekonomije, a posebno da imaju veće znanje i razumevanje njenog potencijala za pozitivne društvene promene, njenog društvenog uticaja, u cilju motivisanja da se uključe u razvoj sektora.

Ciljevi projekta:

  1. Razviti strukturu i sadržaj registra socijalnih preduzeća kao podrška u tekućem procesu razvoja politika za sektor;
  2. Izgraditi kapacitete javnih institucija, Koalicije i socijalnih preduzeća za veću profesionalizaciju svog rada u oblasti socijalnog preduzetništva;
  3. Podizanje svesti javnih službenika, (socijalnih) preduzetnika i građana uopšte o uticaju socijalne i solidarne ekonomije

Trajanje projekta:  maj 2021 – februar 2022.