Novo stambeno zadrugarstvo: put do održivog finansiranja.

Jedan od glavnih izazova za uspostavljanje paradigme novog stambenog zadrugarstva u Srbiji, ali i širem regionu, je nedostatak finansijskih mehanizama i instrumenata koji bi podržali stambena rešenja zasnovana na zajedničkom vlasništvu, ekonomskoj solidarnost i kolektivnom upravljanju. Mogućnosti finansiranja veoma su sužene, između dugoročnog individualnog stambenog kredita i kratkoročnog finansiranja za investicione projekte koji očekuju brzi obrt sredstava. Zakonskim sputavanjem i faktičkim nestankom štedno-kreditinih zadruga u Srbiji sredinom 2000-ih, stambene, ali i druge vrste zadruga izgubile su svoje finansijske partnere.

Cilj ovog projekta je da kroz learning-by-doing pristup i tumačenje postojećeg regulatornog okvira iznađe spektar finansijskih mogućnosti koje bi omogućile realizaciju pilot projekata novog stambenog zadrugarstva.

Specifični ciljevi:

  1. Oblikovanje i distribucija preporuka za unapređenje regulatornog okvira kao doprinos razvoju finansijskih instrumenata i partnerstva za novo stambeno zadrugarstvo.
  2. Priprema predloga izvora finansiranja po meri zajednica sa kojima se razvijaju pilot projekti novog stambenog zadrugarstva.
  3. Promocija modela novog stambenog zadrugarstva među građanima i zainteresovanim stranama.

Planirane aktivnosti:

  1. Izrada pregleda aktuelnih politika i regulative, kao i oblikovanju preporuka za izmene regulatornih rešenja relevantnih za načine finansiranja primenjive za novo stambeno zadrugarstvo – kroz desk istraživanje i dubinske intervjue sa stručnjacima.
  2. Kreiranje modela finansijskih instrumenata na primerima dva pilot projekta a kroz identifikovanje i definisanje spektra mogućnosti za finansiranje svake od faza novog modela stambenog zadrugarstva – kroz set radionica.
  3. Konsultacije u formi sastanaka sa tri grupe stejkholdera: (internacionalne) finansijske institucije/donatori, donosioci odluka, OCD/tradicionalni zadružni sektor.
  4. Kampanja podizanja svesti građana o socijalnoj i solidarnoj ekonomiji, posebno stambenom zadrugarstvu – kroz sastanak sa medijima, članke i kampanju na društvenim mrežama.

Trajanje projekta: 1.8. 2022 – 30.4.2023. 

Projekat se sprovodi u partnerstvu Koalicije za razvoj solidarne ekonomije i Ko gradi grad. Finansiran je od strane Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.