Ground UP: Podsticaj razvoja ekosistema socijalnog preduzetništva zarad kreiranja otpornih lokalnih zajednica

Omladinske organizacije, ministarstva i lokalne samouprave u različitim delovima sveta prepoznali su potrebu za istraživanjem načina za podsticanje socijalne, ekonomske i ekološke otpornosti lokalnih zajednica stvaranje novih tržišta rada za mlade. Istaknuta je potreba za saradnjom u izgradnji podržavajućeg okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva. Prepoznat je jaz između ideja socijalnog preduzetništva i komercijalizacije u okviru lokalnih ekonomija, kao i potreba za razvojem nove metodologije koja može doprineti unapređenju socijalno-preduzetničkih aktivnosti. Projekat u fokusu ima razvoj metodologije mapiranja socijalno-preduzetničkih akvinosti mladih, u lokalnim zajednicama. Projektom je obuhvaćeno 11 organizacija iz sledećih zemalja: Severna Makedonija, Kostarika, Južna Afrika, Rumunija, Bugarska, Slovenija, Austrija, Danska, Ekvador, Srbija i Peru. 

Cilj projekta je podizanje kapaciteta omladinskih organizacija kako bi mladim ljudima pružili priliku da razviju preduzetnički način razmišljanja i da zadovolje potrebe svoje lokalne zajednice kroz formu socijalnog preduzetništva.

Specifični ciljevi projekta su:

1. Analiza uslova u lokalnih zajednica uključenih u projekat i sticanje boljeg razumevanje izazova ili potencijala povezanih sa stvaranjem podsticajnog okruženja za socijalno preduzetništvo; 

2. Uspostavljanje partnerstva između omladinskih organizacija i predstavnika lokalnih samouprava; 

3. Razvoj kapaciteta omladinskih radnika, lidera, predstavnika lokalnih samouprava da mladim ljudima, a pogotovo mladim ljudima koji pripadaju ugroženim društvenim grupama, pruže šansu za unapređenje preduzetničkog načina razmišljanja i transformaciju ideja u socijalna preduzeća; 

4. Razvoj akcionih planova koji vode stvaranju podsticajnog okruženja za socijalno preduzetništvo;

5. ​​Razmena dobrih praksi između zemalja učesnica projekta.

Aktivnosti: Usmerene na izgradnju kapaciteta (početni sastanak, evaluacioni sastanci, lokalna istraživanja, radionice) i aktivnosti usmerene na jačanje mobilnosti (dva seminara i dve obuke). Projekat će biti usmeren na nastavak zajedničkog rada i saradnje uključenih organizacija aktivnih u oblasti socijalnog preduzetništva sa posebnim fokusom na stvaranje podsticajnijih socijalno-preduzetničkih okruženja kroz razvoj metodologije mapiranja i podizanje kapaciteta omladinskih organizacija da ovu metodologiju primene u svom radu. Metodologija će sadržati okvir koji se sastoji od liste pokazatelja za uspeh zasnovanih na dokazima; omogućavanje omladinskim organizacijama da analiziraju uslove i trendove u lokalnim zajednicama kako bi bolje razumeli socijalno-preduzetničke ekosisteme i bolje identifikovali područje fokusa i potencijalne partnere.

Trajanje projekta: jun 2021 – jun 2023. godine

KoRSE je partner na projektu koji se sprovodi u okviru ERASMUS+ programa. Vodeći partner na projektu je Omladinski savez Kruševo iz Makedonije, dok partnerske omladinske organziacije dolaze iz Austrije, Kosta Rike, Rumunije, Južne Afrike, Slovenije, Ekvadora, Bugarske, Serbije i Perua.