Barometar za socijalno preduzetništvo

Cilj projekta je podrška transformaciji zajednica i gradova u podsticajne sredine za socijalno
preduzetništvo, omogućavajući mladima da razvijaju svoje preduzetničke veštine, stvaraju nove socijalne
biznise, rešavaju probleme u svojim zajednicama i transformišu ih u socijalno kohezivne.

Specifični ciljevi:

 1. Kreiranje inovativnog alata, Barometra, za unapređivanje podrške socijalnom preduzetništvu ocenom
  zajednica i omogućavanje mladima da povećaju svoje preduzetničke kompetencije koje vode ka
  stvaranju socijalnih preduzeća.
 2. Podizanje svesti predstavnika različitih sektora (mladi, biznis, društveni biznis, obrazovanje, kultura) o
  važnosti saradnje u procesu transformacije njihovih zajednica u podržavajuće okoline za socijalno
  preduzetništvo, podsticanje mladih da aktivno učestvuju i traže rešenja za probleme u zajednicama.
 3. Edukacija predstavnika različitih sektora i mladih o relevantnim veštinama i mogućnostima koje nova
  razvijena metodologija pruža, kako bi unapredili svoje kompetencije i kapacitete za uspešno korišćenje u procesu transformacije zajednica.

Trajanje projekta: 18 meseci.

Projekat je podržan od strane ERASMUS +programa.