Program podrške preduzećima koja imaju pozitivan uticaj na mlade

U okviru projekta Podsticanje zapošljavanja mladih, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) zajedno sa Smart kolektivom sprovodi Program podrške preduzećima koja imaju pozitivan uticaj na mlade.

Program podrške je usmeren na pružanje podrške socijalnim preduzećima koja zapošljavaju mlade uzrasta 18-35 godina, zapošljavaju i radno angažuju mlade iz ranjivih grupa ili doprinose zapošljavanju mladih kroz svoje aktivnosti. Za učešće u programu odabrano je  20 socijalnih preduzeća koja tokom 2018. godine dobijaju sveobuhvatnu podršku u poslovanju od strane iskusnih biznis konsultanata i preduzetnika, podršku eksperata u posebnim segmentima poslovanja, priliku da konkurišu za nabavku opreme i mogućnost da se povežu sa sličnim preduzećima u Srbiji.

Socijalna preduzeća koja učestvuju u programu su: Naša kuća, Kreativni studio KvART, Uradi Zaradi, Kid Hub, Reflektor teatar, Centar za mame, Kiri123, Caritas Šabac, Agro Iris, Vrtlari, ZaJedno Subotica, Konjički klub Aranđelovac, Centar za obuku i radno angažovanje mladih Knjaževac, Zaječarska inicijativa, Timočki Omladinski Centar, Ecocetas, Mahala 1, Nanin recept s juga, Chrono, Omladinski Edukativni Centar.

Program podrške je već dao rezultate koji se ogledaju u povećanom obimu proizvodnje i prodaje preduzeća i u dodatnom zapošljavanju mladih ljudi, a očekuje se da će do januara 2019. godine, do kada program traje, rezultati biti još veći.