Predstavljene Smernice za sticanje i registraciju statusa socijalnog preduzeća

Događaj pod nazivom „Predstavljanje Smernica za sticanje i registraciju statusa socijalnog preduzeća“ održan je 11.05.2023. u Kafe baru 16 u Beogradu. Govorile su Ružica Mačukat, predstavnica Agencije za privredne registe i Mirjana Šakić, ekspertkinja iz oblasti socijalnog preduzetništva. 

Pored predstavljanja Smernica, na događaju je bilo govora  o načinu na koji se za različita pravna lica predaju zahtev za status subjekta socijalnog preduzetništva, o izazovima sa kojima se mogu suočiti privredni subjekti, ali i o nekim dodatnim pitanjima značajnim za sticanje statusa subjekta socijalnog preduzetništva.

Najviše je bilo predstavnika pravnih lica koji posluju po principima socijalnog preduzetništva. Pored okupljenih u Kafeu 16 risutno događaj je pratilo dvadesetak učesnika onlijan.  Ovaj događaj održan je u okviru zagovaračkih napora Koalicije za razvoj solidarne ekonomije za usvajanje Programa za razvoj socijalnog preduzetništva koja se realizuje u okviru projekta „Dijalog o socijalnom preduzetnštvu” podržanom od strane Beogradske otvorene škole kroz „Dijalog promena“ uz finansijsku podršku Evropske unije.