Predstavljene Smernica za predstavnike regionalnih Privrednih komora

Smernice za sticanje i registraciju statusa socijalnog preduzeća su predstavljene predstavnicima regionalnih Privrednih komora u sredu  14.06.2023 u Beogradu. Učesnici su imali prilike da se upoznaju sa pojmom socijalnog preduzetništva, o uslovima za sticanje statusa ali i da dobiju odgovore na važna pitanja značajna za dalju promociju socijalnog preduzetništva na regionalnom nivou. Na događaju je govorio Miodrag Shrestha, ekspert iz oblasti socijalnog preduzetništva i Milica Pavić, predstavnica PKS. 

Događaj je održan u okviru zagovaračkih napora Koalicije za razvoj solidarne ekonomije za usvajanje Programa za razvoj socijalnog preduzetništva koja se realizuje u okviru projekta „Dijalog o socijalnom preduzetnštvu” podržanom od strane Beogradske otvorene škole kroz „Dijalog promena“ uz finansijsku podršku Evropske unije.