Poziv za prijavljivanje na Regionalnu socijalnu akademiju IRIS MREŽE

Nakon prve uspešne Regionalne socijalne akademije Iris mreže, održane u Beogradu u novembru 2018. godine, IRIS (mreža pružalaca socijalnih usluga OCD) i Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. objavili su poziv za učesnike nove Regionalne socijalne akademije, koji će se održati u Tirani, Albanija, od 27. do 30. maja 2019. godine.

Akademija nudi učesnicima jedinstvenu priliku da iskoriste raznolik paket treninga, Uvođenje pravnog okvira i praktičnih modela socijalnih preduzeća u regionu, istraživanje inovativnih preduzetničkih aktivnosti za razvoj regiona kroz veću inkluziju migranata, Roma, žena, mladih, invalida i drugih marginalizovanih grupa na tržište rada i pružanje socijalnih usluga.

Učesnici će pohađati četvorodnevnu obuku po meri koja se sastoji od različitih metodologija učenja, uključujući predavanja, radionice, diskusije i terenske posete. Program Akademije će omogućiti dalje poboljšanje i optimizaciju prema potrebama, interesima i ograničenjima ciljnih grupa i njihovih institucionalnih i organizacionih okruženja. Pored toga, učesnici će imati priliku da predlože temu o svom interesovanju koja će biti razrađena i uključena u program Akademije.

Sve informacije i procedure prijave možete pronaći na Academy-Call-for-Participants-Albania.

Rok za prijavu je 26. april 2019. u 17 sati.

Konačna lista učesnika će biti objavljena na veb stranici IRIS mreže najkasnije 20 dana nakon zatvaranja poziva za prijavu.