Publikacije

Politike i mehanizmi podrške socijalnim preduzećima u Evropi (2015)

Istraživanje nudi prikaz mera javne politike i mehanizama podrške socijalnim preduzećima u Evropi kroz prikaz primera dobre prakse Evropskih zemalja, koji sa stanovišta Srbije mogu biti korisni u daljim aktivnostima na zagovaranju sličnih politika.

Izdavač: Smart kolektiv

Godina izdavanja: 2015.