PLANIRANJE RAZVOJA SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI

Predstavnici zajednice socijalnog preduzetništva okupili su se juče na sastanku o pravcima razvoja socijalnog preduzetništva u Srbiji. Razgovaralo se o aktuelnim globalnim trendovima u solidarnoj ekonomiji, kao i o odgovornom poslovanju koje se pokazalo kao stabilan i efikasan model poslovanja. Učestvovali su predstavnici organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija, socijalnih preduzeća i biznisa zainteresovani za poboljšanje uslova u kojima funkcioniše socijalno preduzetništvo.
Cilj sastanka bilo je utvrđivanje najvećih izazova za razvoj sektora i adekvatne podrške za njihovo prevazilaženje – podsticajnije pravno okruženje, veća finansijska podrška, promocija socijalnog preduzetništva i razmena dobre prakse, naročito u kontekstu održivosti poslovanja socijalnih preduzeća. Istaknuto je da veliku prepreku predstavlja nedovoljno podsticajno okruženje koje kreira javna uprava. Iznova je potvrđeno da postoji dugoročna i kontinuirana spremnost organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija i socijalnih preduzeća za pružanje podrške razvoju socijalnog preduzetništva, ali je utvrđeno i da je jednako važno da se javni sektor pruži veću podršku, ovaj put kroz jasne političke instrumente i mere za podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva.
Na sastanku su formulisani jasni zahteva za podršku razvoju socijalnog preduzetništva u Srbiji koji Koalicija za razvoj solidarne ekonomije kao predstavnik zajednice, treba da uputi donosiocima odluka na sastanku o pravcima razvoja zakazanom za 24. april. Tada će biti definisani naredni koraci u saradnji javne uprave, organizacija civilnog društva i predstavnika socijalnih preduzeća u cilju daljeg razvoja zajednice socijalnog preduzetništva.
Deo sastanka bio je posvećen mitovima koji postoje kada se govori o solidarnoj ekonomiji i socijalnom preduzetništvu, učesnici su se usaglasili da je važno postojanje socijalnih preduzeća u svim sektorima, jer je se bave rešavanjem problema koje je neophodno rešiti. Socijalna preduzeća se bave problemima zapošljavanja, siromaštvom, ali pored toga bave se i rešavanjem problema koji opterećuju zajednicu.
“Socijalni preduzetnici su super preduzetnici, profitni su i bave se rešavanjem problema u zajednici. Predstavljaju snažan sektor koji se bavi brigom o društvu i okolini. Socijalna preduzeća jesu budućnost, tržišno su otpornija, profitna su, a uz to i izuzetna prilika za integraciju marginalizovanih grupa”, rečeno je na sastanku.
Napravljen je osvrt na aktuelne trendove na globalnom, EU i regionalnom nivou kada je u pitanju socijalno preduzetništvo, ali i solidarna ekonomija uopšte, kako bi se prepoznali i formulisali autentični uslovi u okviru kojih može da raste i razvija se sektor socijalnog preduzetništva u Srbiji. Kroz analizu okruženja, definisane su snage i slabosti inicijativa javnog sektora za podršku socijalnom preduzetništvu, kao i snage i slabosti same zajednice socijalnih preduzeća.

Aktivnosti Koalicije za razvoj solidarne ekonomije sprovode se u kooperaciji sa Fondacijom Hajnrih Bel – predstavništvo Beograd.