Otvoren konkurs za program podrške javnom zagovaranju POKRET POLET

Program „Pokret polet” je pokrenut sa namerom da unapredi i podrži reformu javnih politika u procesu priključivanja Evropskoj uniji, pružajući finansijsku i ekspertsku podršku organizacijama civilnog društva da argumentovano zagovaraju za promene koje doprinose socio-ekonomskom razvoju. U okviru ekspertske podrške, program na inovativan način uključuje i mlade – politikologe, ekonomiste, pravnike i druge – koji žele da steknu praksu u istraživanju i kreiranju predloga praktičnih politika i time doprinesu razvoju svojih zajednica.

Pozivamo organizacije civilnog društva da se prijave na konkurs koji je otvoren do nedelje, 03. jul 2022. godine, do 23:59 časova.

Više o tome ko može da se prijavi, šta program sve obuhvata, koji je temarski okvir konkursa, šta uključuje program podrške organizacijama civilnog društva i koji ne način prijave, možete pronaći na sledećem LINK-u.

Ovaj trogodišnji program javnog zagovaranja u zajednici, uz finansijsku podršku Evropske unije, sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije (KoRSE).