OTVOREN KONKURS ZA EMES MEĐUNARODNU ISTRAŽIVAČKU KONFERENCIJU O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU

Sedmo izdanje EMES konferencije će biti održano u prostorijama Šefild Halam univerziteta, od 24. do 27. jula 2019. godine. Ovim povodom je raspisan novi konkurs za apstrakte radova na glavnu temu ov e godine „Održivi razvoj kroz socijalno preduzetništvo, saradnju i dobrovoljnu akciju“ (Sustainable development through social enterprise, co-operative and voluntary action).

Ove opšta tema je razložena na 10 sastavnih tema koje možete obraditi vašim radom. Mi izdvajamo kao posebno zanimljive: „1. Koncepti i modeli socijalnog preduzetništva, saradnje i dorovoljne akcije“, „3. Socijalne inovacije i preduzetništvo“ i „6. Javna politika i pravni okviri socijalnog preduzetništva“. Puna lista tema sa detaljima je dostupna na sajtu konferencije.

Vaš apstrakt, koji ne sme da ima više od 800 reči, možete podići  na sajt i pratiti pažljivo uputstva. Organizatori naglašavaju da se za sva pitanja vezana za konferenciju i radove obratite mejlom na 7EMESconf@emes.net.

Rok za slanje apstrakta je 8. januar 2019. godine.