OSNOVAN SAVET ZA SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO

Savet za socijalno preduzetništvo osnovan je 19. maja 2022 godine. Uloga ovog Saveta biće operativna i savetodavna, a u njegov rad uključeni su stručnjaci, predstavnici socijalnih preduzeća, nevladinog i vladinog sektora.

Posle skoro decenijskog rada na Nacrtu zakona, početkom ove godine usvojen je Zakon o socijalnom preduzetništvu. Ovaj Zakon predstavlja jedno od najnaprednijih zakonskih rešenja za sektor socijalnog preduzetništva u Evropi i po prvi put u Srbiji postavlja pravni okvir za sektor u kojem posluje veliki broj socijalnih preduzeća. 

Zakon je predvideo i uspostavljanje tela koje će pratiti implementaciju zakona i donositi mere za razvoj sektora, te je jedan od prvih zadataka bio da se prvo uspostavi funkcionalan Savet socijalno preduzetništvo i pripremi predviđeni Program za razvoj sektora, koji će se dosledno i u kontinuitetu sprovoditi. 

Koalicija za razvoj solidarne ekonomije, koju čine Evropski pokret u Srbiji, Inicijativa za razvoj i saradnju, Smart kolektiv i Trag fondacija, bili su aktivni članovi radne grupe za izradu Nacrta zakona o solidarnom preduzetništvu, a direktorka Koalicije, Dina Rakin i direktor Smart Kolektiva, Neven Marinović, postali su i članovi ovog Saveta, kao istaknuti stručnjaci iz oblasti socijalnog preduzetništva.