Vesti

Održana radionica za mlade istraživače u oblastima socijalnih usluga, radnih prava i socijalnog preudzetništva

Radionica izgradnje tima - Pokret Polet

U okviru programa Pokret polet, u utorak, 20. septembra, održana je radionica za mlade istraživače i istraživačice o okvirima za analizu javnih politika u oblastima socijalnih usluga i socijalne zaštite, radnih prava i socijalnog preduzetništva.

Petnaest mladih istraživača i istraživačica polaznika užeg Programa stažiranja za mlade istraživače dobilo je uvid u postojeće stanje, zakonodavni i strateški okvir, te smernice za istraživanja u navedenim oblastima.

Radionica za mlade istraživače i istraživačice bila je odlična prilika da se mladima približi tema socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva, naročito zbog  usvajanja prvog Zakona o socijalnom preduzetništvu , posebno mora biti u fokusu kreatora politika i praktičara jer će zagovarati za politike podrške razvoja sektoru.

Pokret-Polet-detalj sa radionice

Detalj sa radionice izgradnje tima mladih istraživača. Foto: Nemanja Knežević.

Istraživačica Koalicije za razvoj solidarne ekonomije, Zorana Milovanović, predstavila je mladim istraživačima poslednja istraživanja o sektoru i naglasila da  sektoru broji oko 500 socijalnih preduzeća, dok računajući i zadruge taj broj dostiže 1.200 aktera socijalne ekonomije. U EU sektor socijalne ekonomije broji preko 2 miliona i 400 hiljada aktera u 2021. godini. Međutim, tamo je razvijen ekosistem,  odnosno postoje programi podrške u kojem učestvuju različiti akteri u zajednici i zajedno sa  podsticajnim politikama predstavljaju osnovu za dinamičan rast i razvoj sektora.

Prvi segment koji mladi istraživači budu pratili u procesu analize javnih politika je Program razvoja socijalnog preduzetništva čija se finalizacija očekuje krajem godine. On predstavlja osnovni okvir za podršku razvoju sektora socijalnih preduzeća. Dodatno, mladi istraživači pratiće srodne oblasti koje utiču na razvoj ove prakse, kao što su: strateški okviri za podsticanje malih i srednjih preduzeća, zapošljavanje marginalizovanih i osetljivih grupa, omladinske politike i politike za rodnu ravnopravnost, te zaštitu životne sredine.

Pokret Polet - radionica izgradnje tima

Mladi istraživači će pratiti politike u oblasti socijalnih usluga, radnih prava i socijalnog preduzetništva u narednim mesecima. Foto: Nemanja Knežević.

Kroz saradnju sa podržanim OCD u okviru programa Pokret polet, mladi istraživači i istraživačice će analizirati i politike na nivou lokalnih zajednica, te razumeti bolje i doprineti razvoju lokalnih instrumenata politike koji mogu podržati razvoj sektora socijalnih preduzeća.

Program stažiranja za mlade istraživače deo je šireg programa Pokret Polet, koji Trag fondacija realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije, u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije (KoRSE).

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *