ODLUKA O OSNIVANJU UDRUŽENJA KOALICIJE ZA RAZVOJ SOLIDARNE EKONOMIJE

U sredu 18. decembra 2019. godine na sednici Osnivačke skupštine Koalicije za razvoj solidarne ekonomije ozvaničena je odluka o osnivanju udruženja Koalicija za razvoj solidarne ekonomije (Udruženja KoRSE). Nakon punih 10 godina zalaganja za promovisanje i razvoj socijalnog preduzetništva i solidarne ekonomije u Srbiji, četiri organizacije civilnog društva koje čine Koaliciju: Evropski pokret u Srbiji, Smart Kolektiv, Inicijativa za razvoj i saradnju i Trag fondacija su zajednički donele odluku o registrovanju KoRSE kao Udruženja.

Organizacije su ovom odlukom podržale i podstakle unapređenje rada i povećanje efikasnosti KoRSE, a u skladu sa Strategijom razvoja KoRSE 2018 – 2020 i pratećim Akcionim planom. Perspektiva razvoja KoRSE ogleda se u bržem i adekvatnijem reagovanju i podsticanju razvoja aktera socijalne/solidarne ekonomije u Srbiji, celokupnog ekosistema socijalnog preduzetništva i mogućnosti za saradnju na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou.

KoRSE je do sada okupljala organizacije civilnog društva koje su aktivne na polju socijalnog preduzetništva i solidarne ekonomije u Srbiji, u cilju njihovog povezivanja i zajedničkog rada na razvoju ovog polja kroz udružene istraživačke, strateške, edukativne, praktično-podsticajne, promotivne i druge aktivnosti. Udruženje „Koalicija za razvoj solidarne ekonomije“ osniva se kao kao nevladino i neprofitno udruženje, koje radi na uspostavljanju društva koje se razvija održivo, oslonjeno na solidarnu ekonomiju, koja omogućava i podstiče ekonomsku, društvenu i političku uključenost građana i građanki.  Cilj osnivanja Udruženja KoRSE predstavlja: promocija, razvoj i uanpređenje solidarne/socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva, civilnog društva i društveno odgovornog ponašanja i poslovanja.

Glavne aktivnosti Udruženja KoRSE i dalje će biti usmerene u tri pravca: informisanje, zagovaranje i podizanje kapaciteta socijalnog preduzetništva i solidarne ekonomije u Srbiji.

Na Osnivačkoj skupštini jednoglasno je usvojena odluka o imenovanju Dine Rakin za pravnu zastupnicu Udruženja KoRSE.

U narednom periodu Udruženje KoRSE će rad fokusirati na dalje zagovaranje usvajanja adekvatnog zakodnodavnog okvira za razvoj socijalnog preudzetništva u Srbiji i promociju socijalnog preduzetništva i solidarne ekonomije u Srbiji.

Više o dosadašnjem radu Koalicije za razvoj solidarne ekonomije nalazi se u Info paketu.

KoRSE je moguće kontaktirati putem e-mail-a: info@solidarnaekonomija.rs .

IMG_20191221_220230_061