OBRADUJTE PRIJATELJE I PODRŽITE SOCIJALNO PREDUZEĆE CARITAS ŠABAC!

Budite deo koncepta razvoja socijalnog preduzetništva i odgovornog poslovanja kupovinom prirodnih proizvoda nastalih na imanjima Caritas Šabac u Bogatiću, Badovincima i Vukošiću.

Kupovinom proizvoda dvostruko darujete – one kojima poklanjate i one koje podržavate, korisnike usluge dnevni boravak „Sv. Sofija“ u Šapcu i „Sv. Jovan“ u Bogatiću, osobe sa mentalnim smetnjam i intelektualnim poteškoćama. Korisnici, uz podršku stručnih radnika, obrađuju imanja i proizvode voće i povrće, u skladu sa svim standardima zdrave hrane.

Kupovinom ovih proizvoda iz gastronomske linije „AVLIJA“ doprinosite stvaranju uslova za njihovo dalje angažovanje i punu društvenu integraciju, a onima koje volite poklanjate proveren kvalitet i pravu vrednost. Sve proizvode moguće je naknadno brendirati logom kompanije, kao i formiranje paketa u skladu sa potrebama i željama.