TIM

SEKRETARIJAT

Dina Rakin

Direktorka

Dina Rakin je aktivna u civilnom sektoru u Srbiji već deset godina. Ona vodi Koaliciju za razvoj solidarne ekonomije i radi kao projektna menadžerka u Fondaciji Jelena Šantić. Ima veliko iskustvo u upravljanju projektima, istraživanju javnih politika i zagovaranju, kao i u podršci i saradnji sa lokalnim inicijativama i opštinama. Pomogla je u uspostavljanju mentorskih programa za žene u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi. Novinarka je i MA međunarodnih odnosa. Govori engleski i služi se francuskim jezikom.

ORGANIZACIJE OSNIVAČICE

Zorana Milovanović

Projektna menadžerka

Zorana Milovanović je angažman u Evropskom pokret u Srbiji započela 2019. godine na projektima rodne ravnopravnosti i razvoja solidarne ekonomije i socijalnog preduzetništva. Kao projektna menadžerka od novembra 2019. godine zadužena je za iniciranje, pripremu, implementaciju i izveštavanje o projektima iz navedenih oblasti. U okviru Evropskog pokreta u Srbiji primarno se bavi oblastima rodne ravnopravnosti, održivog razvoja i razvoja lokalnih zajednica. U okviru Koalicije za razvoj solidarne ekonomije aktivna je u domenu informisanja i edukacije šire javnosti o socijalnom preduzetništvu i solidarnoj ekonomiji u Srbiji. Poseduje iskustvo i interesovanje u oblasti kreiranja modela socijalnih javnih nabavki. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka, na modulu međunarodni odnosi. Alumnistkinja je i programa međunarodnog poslovanja Biznis akademije u Beogradu. Trenutno privodi kraju master studije iz oblasti međunarodnih ekonomskih odnosa na Ekonomskom fakultetu. Hobiji su joj fotografija, web dizajn i praćenje tehnoloških inovacija. Tečno govori engleski, a služi se i francuskim.

Zvezdana Kovač

Generalna sekretarka

Zvezdana Kovač više od 20 godina radi na vodećim pozicijama, kako u neprofitnom sektoru, tako i u medijima na Zapadnom Balkanu. Bila je izvršna direktorka Centra za demokratiju i pomirenje u Jugoistočnoj Evropi (CDRSEE), regionalne organizacije civilnog društva koja promoviše izgradnju demokratskih, pluralističkih i miroljubivih društava, zagovarajući principe društvene odgovornosti, održivog razvoja i pomirenja u regionu. Bila je supervizor Zajedničkih istorijskih čitanki za 13 zemalja Jugoistočne Evrope koje pokrivaju turbulentan period od 1944. do 2008. godine. Takodje, bila je osnivač, glavna i odgovorna urednica i moderator prvog i jedinog političkog TV programa koji se emitovao u svim zemljama bivše Jugoslavije i u Albaniji. Za taj projekta dobila je nagradu Inicijativa godine (2016) koju dodeljuje asocijacija European Citizenship. Pre nego što se pridružila CDRSEE 2010. godine, Zvezdana je radila kao novinarka i bila na rukovodećim pozicijama u različitim TV stanicama širom regiona. Bila je glavna urednica na nacionalnoj televiziji SR Jugoslavije. Diplomirala je srpsko-hrvatski jezik i jugoslovensku književnost. Govori engleski i grčki jezik. Zvezdana Kovač je generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji od februara 2020. godine.

Jelena Anđelić

PROGRAMSKA
KOORDINATORKA

U izradi.

Miodrag Nedeljković

IZVRŠNI DIREKTOR

U izradi.

Ivana Stančić

programska menadžerka

Od 2009. godine priključuje se timu Smart kolektiva i angažuje na projektima osnaživanja socijalnih preduzeća i organizacija civilnog društva. Kao menadžerka programa Socijalnih inovacija, odgovorna je za razvoj i implementaciju programa stručne i finansijske podrške za socijalna preduzeća, društvenih kampanja, razvoj partnerstava sa poslovnim sektorom i promociju socijalnog preduzetništva kroz različite platforme kao što je Forum socijalnih inovacija. Učestvuje u radu Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva, jedan je od koordinatora Mreže Socijalne Ekonomije Srbije i koordinira rad socijalnog preduzeća Dobra torba. Ivana je diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1999. aktivna je u civilnom sektoru kao aktivista, edukator i koordinator projekata.

Neven Marinović

IZVRŠNI DIREKTOR

Neven Marinović je socijalni preduzetnik, ko-osnivač i izvršni direktor Smart kolektiva, vodeće srpske organizacije u oblasti CSR-a i socijalnog preduzetništva. Direktor je Foruma za odgovorno poslovanje – mreže društveno odgovornih kompanija u Srbiji. Neven je stekao formalno obrazovanje na katedri za produkciju i menadžment na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Neformalno obrazovanje stiče kroz brojne programe edukacije širom Evrope i SAD, uključujući i program obuke za menadžment i liderstvo u neprofitnom sektoru na Harvard univerzitetu. Suosnivač je nekoliko socijalnih preduzeća u Srbiji i jedan je od inicijatora različitih programa podrške za socijalne i mlade preduzetnike u vidu inkubatora, programa finansijske podrške i koalicija za zagovaranje. Neven ima veliko iskustvo u konsultovanju različitih kompanija i međunarodnih organizacija kao što su EBRD, Svetska banka, OEBS i UNDP.

Svetlana Radosaljević

mENADŽERKA PROGRAMA

U izradi.

Biljana Dakić - Đorđević

IZVRŠNa DIREKTORka

U izradi.

Scroll to Top