TIM

Sekretarijat

Dina Rakin

Direktorka

Biografija

Organizacije osnivačice

Evropski pokret u Srbiji

Zorana Milovanović

Projektna menadžerka

Biografija

Zvezdana Kovač

Generalna sekretarka

Biografija

Inicijativa za razvoj i saradnju

Jelena Anđelić

PROGRAMSKA KOORDINATORKA

Biografija

Miodrag Nedeljković

IZVRŠNI DIREKTOR

Biografija

Smart kolektiv

Ivana Stančić

programska menadžerka

Biografija

Neven Marinović

IZVRŠNI DIREKTOR

Biografija

Trag fondacija

Svetlana Radosaljević

mENADŽERKA PROGRAMA

Biografija

Biljana Dakić - Đorđević

IZVRŠNa DIREKTORka

Biografija