Koalicija za razvoj solidarne ekonomije

Koalicija za razvoj solidarne ekonomije je nevladino i neprofitno udruženje koje radi na uspostavljanju održivog društva oslonjenog na ekonomiju vođenu društvenim interesima, a ne profitom, što omogućava ekonomsku, socijalnu i političku uključenost građana i građanki.

NAŠ TIM.

SARADNICI.

DOKUMENTI.

ISTORIJAT.

Koalicija za razvoj solidarne ekonomije je formalno registrovana 2019. Međutim, skoro deceniju je delovala kao neformalna mreža organizacija koje su usmeravale resure u razvoj sektora socijalnog preduzetništva i socijalne ekonomije u Srbiji i na Zapadnom Balkanu. Neformalna mreža, pod nazivom Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva, nastala je 2010. godine na inicijativu Grupe 484, Evropskog pokreta u Srbiji, Inicijative za razvoj i saradnju, Smart kolektiva i Trag fondacije.