Koalicija za razvoj solidarne ekonomije je mreža organizacija posvećenih unapređenju i razvoju solidarne ekonomije u Srbiji.

Koalicija za razvoj solidarne ekonomije (KORSE)

okuplja organizacije civilnog društva koje su aktivne na polju socijalnog preduzetništva i solidarne ekonomije u Srbiji, u cilju njihovog povezivanja i zajedničkog rada na razvoju ovog polja kroz udružene istraživačke, strateške, edukativne, praktično-podsticajne, promotivne i druge aktivnosti.

Misija

Naša misija se ogleda u stvaranju podsticajnog okvira za razvoj solidarne ekonomije i socijalnog preduzetništva u Srbiji kroz informisanje, zagovaranje i podizanje kapaciteta.

Vizija

Naša vizija  je društvo koje se razvija održivo, oslonjeno na solidarnu ekonomiju koja omogućava i podstiče ekonomsku, društvenu i političku uključenost građana i građanki.

Naši članovi

Evropski pokret u Srbiji
Evropski pokret u Srbiji (EPuS) je samostalna i dobrovoljna društvena organizacija građana Srbije. Osnovana je 24. novembra 1992. godine, kao nevladina, nepartijska i neprofitna organizacija.
....
 

EPuS je nezavisna ustanova demokratskog javnog mnjenja i oblik okupljanja građana koji se zalažu za miroljubivu, demokratsku, sveevropsku integraciju, kao i za demokratsku i modernu Srbiju kao deo Evrope. Od 1993. godine Evropski pokret u Srbiji je punopravni član Međunarodnog evropskog pokreta koji se ubraja u međunarodne nevladine organizacije sa velikom tradicijom i značajnim idejnim uticajem na političke činioce u evropskim državama.

Osnovna misija EPuS-a je uticanje na javnost u Srbiji da se angažuje u stvaranju demokratskog, višestranačkog društva i u ostvarivanju jednakosti među ljudima i u njihovim zajednicama, kao i promocija evropskih vrednosti i tekovina, uz podržavanje procesa i pojava u Srbiji koji tome vode.

 
IDC Serbia – Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju
Udruženje Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), osnovano 2007. godine, neprofitna je organizacija posvećena socijalnom i ekonomskom uključivanju ugroženih kategorija stanovništva i zaštiti njihovih ljudskih prava.
....
  IDC tim, sa značajnim iskustvom velikog broja uspešno realizovanih projekata, čini grupa entuzijasta vođenih principima solidarnosti, aktivne inkluzije, jednakih prava, pristojnog posla i zadovoljnih ljudi. Ovi principi su integrisani u sve njihove programe i aktivnosti, na čijoj inovaciji neprestano radimo. Članovi su brojnih mrežnih organizacija: The European Network of Social Integration Enterprises (ENSIE), Međunarodna Samarićanska mreže - SAM.I, Globalna mreži SOLIDAR , Evropski civilni forum, World Association of NGOs -WANGO, kao i dve domaće mreže – Koalicije za razvoj solidarne ekonomije i Mreže protiv siromaštva. IDC od 2013. godine, zajedno sa Smart kolektivom administrira Mrežu socijalne ekonomije Srbije (SENS) - jedinu mreža socijalnih preduzeća u Srbiji. IDC je inicijator i osnivač socijalnog preduzeća ‘eKoBaG’, kao i vlasnik socijalnog preduzeća Agro Iris.
Smart kolektiv
Smart kolektiv je nezavisna, neprofitna organizacija osnovana 2003. godine u Beogradu. Smart kolektiv je vodeća organizacija u Srbiji koja se bavi razvojem ekonomije sa pozitivnim društvenim uticajem.
....
  SK pomaže društvenim inovatorima omogućavajući im pristup finansijskim sredstvima i bolju poziciju na tržištu, povezivanje sa poslovnim sektorom i transfer biznis znanja i veština. Smart kolektiv nalazi načine da se iskustva i logika biznisa primene u rešavanju društvenih izazova, pomaže kompanijama da strateški sarađuju sa zajednicom, a društvenim inovatorima da zainteresuju poslovni svet za svoja rešenja i inicijative. Organizacija je pionir je u promovisanju koncepta društveno odgovornog poslovanja i razvoju socijalnog preduzetništva u zemlji i regionu. Smart kolektiv je osnivač i administrator mreže društveno odgovornih kompanija – Forum za odgovorno poslovanje, a zajedno sa IDC-om administrira SENS – Mrežu socijalne ekonomije Srbije. Smart je član međunarodnih mreža Euclid Network, Youth Business International, GSEN – Global Social Entrepreneurship Network, EVPA – European Venture Philanthropy Network i ProBono network.
Trag fondacija
Trag fondacija već 18 godina radi na jačanju lokalnih zajednica u Srbiji. Kroz različite programe, Trag podržava organizacije i neformalne grupe koje menjaju svoje zajednice na bolje.
....
Trag ima partnerstva u svakoj opštini u Srbiji. Imaju direktan pristup i saradnju sa lokalnim influenserima, ljudima iz zajednica kojima lokalna scena aktivista veruje i koji mogu da je pokrenu.  Trag pruža finansijsku podršku, mentorstvo, orijentacije i treninge, omogućava ljudima i organizacijama da se umreže, razviju ideje i započnu inicijative. Trag fondacija je do sada podržala preko 1350 inicijativa. Ukupna vrednost podrške inicijativama prelazi 11 miliona dolara. Projekti su realizovani u 215 lokalnih zajednica u celoj Srbiji. Zelene ideje su program podrške zelenim start-upovima u lokalnim zajednicama. Trag pomaže preduzetnicima da, koristeći lokalne resurse, pokrenu svoj biznis i aktiviraju svoju zajednicu. Startup-ovi koje je podržala Trag fondacija u poslednjih 5 godina osvojili su više od 160.000 dolara na regionalnim i lokalnim takmičenjima.

Naše aktivnosti

Glavne aktivnosti Koalicije usmerene su u tri pravca: informisanje, zagovaranje i podizanje kapaciteta aktera solidarne ekonomije u Srbiji.

Informisanje

Kontinuirano informisanje građana i građanki o potrebama, potencijalima, preprekama i rezultatima u solidarnoj ekonomiji u Srbiji, sa posebnim akcentom na promene koje su se dogodile ili predstoje u procesu evropskih integracija.

Zagovaranje

Sistematično praćenje, ocenjivanje uspešnosti sprovođenja i razvoj javnih politika o solidarnoj ekonomiji u Srbiji.

Podizanje kapaciteta

Razvijanje kompetencija aktera solidarne ekonomije, pre svega, socijalnih preduzeća, u pravcu održivih poslovnih modela za ostvarenje društvenih ciljeva. Unapređivanje strukture i kompetencija Koalicije za razvoj solidarne ekonomije.

Naši partneri

Scroll to Top