Pokrenut program za mlade socijalne preduzetnike i preduzetnice na Zapadnom Balkanu

Pokrenut program za mlade socijalne preduzetnike i preduzetnice na Zapadnom Balkanu

Regionalni inkubator za socijalno preduzetništvo (RISE) omogućiće da više od 200 mladih sa Zapadnog Balkana razvije svoje ideje za održive i inovativne socijalne biznise.

Reč je o trogodišnjem projektu koji je počeo 1. oktobra prošle godine i realizuje se u regionu Zapadnog Balkana, a Smart Kolektiv koji je jedan od osnivača i članova Koalicije, odabran je da bude jedan od strateških partnera koji će doprineti razvoju ideja mladih u oblasti socijalnog preduzetništva. Kroz bogat program koji uključuje seriju radionica, programe moblinosti između regionalnih partnera i finansijsku podršku mladi socijalni preduzetnici imaće priliku da uče, povezuju se i razvijaju svoj biznis, istovremeno rešavajući društvene probleme svoje zajednice.

Program je namenjen mladima iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Kosova*, a cilj mu je jačanje ekosistema socijalnog preduzetništva Zapadnog Balkana i davanje prilike mladima da razviju inovativna društvena rešenja, čime doprinose pomirenju i saradnji u regionu. Projekat promoviše dijalog i saradnju između aktera kroz mobilnost njegovih učesnika, organizovanje regionalnih treninga, radionica i događaja, kao i stvaranje mreže mladih socijalnih preduzetnika i preduzetnica.

Poziv zainteresovanim timovima za prijavu biće raspisan u avgustu!

Projekat RISE razvija i nadgleda konzorcijum koji čine Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO), GROUPE SOS Pulse, Omladinska mreža jugoistočne Evrope (SEEIN), Institut Francais i francusko-nemačka kancelarija za mlade (OFAJ), a realizuju šest lokalnih inkubatora – Smart Kolektiv (Srbija), IPC Tehnopolis (Crna Gora), ARNO ( Severna Makedonija), Balkan Green Foundation ( Kosovo), Nešto više (BIH) i Yunus Social Business (Albanija). RISE sufinansiraju Francuska razvojna agencija (AFD) i Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO).

Više o samom projektu naćićete na SAJTU ili na zvaničnim Facebook, Instagram ili Linkedin stranicama.

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.

Pokrenut program za mlade socijalne preduzetnike i preduzetnice na Zapadnom Balkanu Dalje

Trag fondacija: Rezultati konkursa #ZELENEIDEJE 2020

Nakon prolaska u uži krug konkursa i treninga Uspešnije zelene ideje, za nagrade su se u finalu Nacionalnog foruma za zelene ideje takmičili:

▪️ Udruženje građana ŽAD, Zrenjanin
▪️ Planinsko biciklističko društvo Biciklo, Loznica
▪️ Naša Kuća KNT d.o.o, Beograd
▪️ Just Start d.o.o, Niš
▪️ Green Social Cargo d.o.o, Kucura
▪️ Udruženje Dobri ljudi, Valjevo
▪️ Udruženje Toplički izvor, Kuršumlija
▪️ Evropski omladinski centar Vojvodine, Novi Sad
▪️ Udruženje Motiv MT, Beograd
▪️ Udruženje Centar Zvezda, Beograd

Program ZELENE IDEJE usmeren je na podršku udruženim građanima u razvoju zelenih preduzetničkih ideja u Srbiji. Pod zelenim preduzetničkim idejama podrazumevamo inovativne ideje koje primenjuju tehnologije i znanja poslovnog sektora za organizovanje i zajedničko rešavanje društvenih problema, oslanjajući se na resurse iz zajednice i štiteći životnu sredinu u funkciji održivog razvoja.

Kroz program se, putem javnog konkursa, dodeljuju tri donacije od po 5.000,00 američkih dolaraza udruženja građana, fondacije, zadužbine, zadruge i privredna društva koji planiraju da postanu solidarni preduzetnici ili su u solidarnom preduzetništvu početnici. 

Iako je ovogodišnje finale konkursa za #ZELENEIDEJE održano u online formatu, pred žirijem je, kao i uvek, stajao izazovan zadatak – izabrati 3 najbolje zelene ideje koje će biti podržane sa po 5.000 dolara.
U novom sastavu, po prvi put zajedno, žiri su činili:

▪️ Nenad Radović, samostalni stručni saradnik, Direkcija za mala preduzeća i preduzetnike, Erste Banka Srbija
▪️ Radoje Krajišnik, menadžer asortimana i koordinator projekta dm Inkubatordm drogerie markt Srbija
▪️ Marijana Savić, direktorka udruženja NVO Atina i socijalnog preduzeća Bagel Бејгл
▪️ Paola Petrić, programska koordinatorka i zamenica direktora kancelarije, Heinrich-Böll-Stiftung Belgrade
▪️ Aleksandar Šćepanović, preduzetnik, kraft robna kuća Zanateria i pobednik 2018. godine

Više o samom programu i konkursu Zelene ideje možete saznati ovde .

Sa nosiocima prve, druge i treće nagrade na konkursu #ZELENEIDEJE možete se upoznati na zvaničnoj objavi Trag fondacije: ovde .

Trag fondacija: Rezultati konkursa #ZELENEIDEJE 2020 Dalje

Javna diskusija - Evropski pokret u Srbiji: Srbija posle koronavirusa: Kako štitimo javna dobra

Evropski pokret u Srbiji organizuje drugu konferenciju iz serijeSrbija posle koronavirusa“ pod nazivom Kako štitimo javna dobra?, u petak, 26. jun 2020. godine, sa početkom u 11 časova u sali Salvador Dali Kongreskog centra Envoj (Gospodar Jevremova 47, Beograd).

Pandemija KOVID-19, pored ostalog, stavila je na probu sposobnost društva da brine o javnom dobru. Izazov je sveobuhvatan i prevazilazi javno zdravstvo (očigledno javno dobro) i ima uticaj i na javne politike, privatnost, slobodu štampe, dobro upravljanje, pristup tržištu, bezbednost i mnoga druga javna dobra.

Imajući u vidu endemske manjkavosti u pravnim sistemima, u tradiciji, u stanju ljudskog kapitala i kvalitetu upravljanja, društva na Zapadnom Balkanu su u velikoj opasnosti da na duže vreme budu neuspešna kada je reč o javnom dobru, što bi, u važnim oblastima, za posledicu imalo veliko kašnjenje u procesu evropskih integracija.

Cilj debate je da prikaže koncept javnog dobra i odgovornosti svih društvenih aktera za očuvanje javnog dobra.

Panelisti i panelistkinje su:

  • Aleksandar Kovačević, viši gostujući član, Oksford institut za energetske studije i član Foruma za međunarodne odnose EPuS-a,
  • Aleksandar Macura, programski direktor RES fondacije,
  • Vjeran Piršić, predsednik EkoKvarner, Hrvatska (uključenje preko Zooma),
  • Ksenija Petovar, sociološkinja i specijalistkinja za urbano planiranje.
  • Moderatorka: Zvezdana Kovač, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji.

Skup će biti organizovan u skladu sa svim merama opreza i zaštite od zdravstvenih rizika u vezi sa KOVID-19 pandemijom. Ukoliko bude potrebe, događaj će biti organizovan bez prisustva publike, na Zoom platformi, o čemu ćete biti obavešteni blagovremeno.

Evropski pokret u Srbiji jedna je od organizacija osnivačica Koalicije za razvoj solidarne ekonomije.

Više informacija na zvaničnoj internet stranici Evropskog pokreta u Srbiji.

Javna diskusija - Evropski pokret u Srbiji: Srbija posle koronavirusa: Kako štitimo javna dobra Dalje

Smartkolektiv Online panel: Kako se socijalna preduzeća na Zapadnom Balkanu suočavaju sa krizom

Smart Kolektiv u saradnji sa Erste Fondacijom organizuje online panel “Kako se socijalna preudzeća na Zapadnom Balkanu suočavaju sa krizom”, u sredu 17. juna, u terminu 15.00 – 17.00h. 

Prijave za prisustvo na online panelu su obavezne i vrše se putem sledećeg link-a. 
Prijave su moguće do 17h u utorak 16.juna. 

Zajedno sa predstavnicima socijalnih preduzeća iz Srbije, BIH i Hrvatske razgovaraće se  o aktuelnoj situaciji u sektoru socijalnog preduzetništva u regionu i EU, kao i o izazovima i  prilikama koje je COVID kriza izrodila za ove preduzetnike. Takođe, regionalni i EU eksperti i predstavnici organizacija koje pružaju podršku socijalnom preduzetništvu podeliće svoje uvide o dostupnim merama podrške za privatni sektor i mogućnostima za njihovo poboljšanje.

Agendu i više informacija možete pogledati na zvaničnom sajtu Smart Kolektiva – ovde

Smart Kolektiv jedna je od organizacija osnivačica Koalicije za razvoj solidarne ekonomije.

Smartkolektiv Online panel: Kako se socijalna preduzeća na Zapadnom Balkanu suočavaju sa krizom Dalje

IDC: Javni poziv za izbor korisnika "Podrška zapošljavanju povratnika, Roma i drugih teže zapošljivih grupa“

Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) organizuje Javni poziv za izbor korisnika na projektu “Podrška zapošljavanju povratnika, Roma i drugih teže zapošljivih grupa”. 

U nastavku su osnovne informacije:

  1. Korisnici

Korisnici Projekta su povratnici, Romi i pripadnici teže zapošljivih grupa, a bliže su definisani Projektom i Pravilnikom na sledeći način:

Povratnici u smislu ovog Pravilnika su osobe koje su boravile u inostranstvu (Nemačkoj ili drugoj zemlji) duže od tri meseca u kontinuitetu (razlog boravka može biti azil, posao, studije, stručno usavršavanje ili bilo koji drugi) i koje su se vratile u svoju zemlju porekla. Izraz „druga zemlja“ odnosi se i na evropske i neevropske države. Ako je povratnik boravio i u Nemačkoj i u drugoj zemlji, smatra se „povratnikom iz Nemačke“. Osim ako boravak u drugoj zemlji očigledno ne nadmašuje dužinu i vremensku blizinu boravka u Nemačkoj (npr. boravak u Nemačkoj pre 10 godina, povratak iz Italije pre šest meseci).

Porodično domaćinstvo u smislu ovog Javnog poziva čine roditelji, odnosno staratelji, hranitelji, usvojitelji i deca, kao i srodnici u pravoj liniji, a u pobočnoj do drugog stepena srodstva, pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu. Zajedničko domaćinstvo jeste zajednica življenja, privređivanja i trošenja sredstava.

Pripadnicima teže zapošljivih grupa u smislu ovog Javnog poziva sе smatraju mladi do 30 godina života, viškovi zaposlenih, stariji od 50 godina, lica bez kvalifikacija i nisko kvalifikovani, osobe sa invaliditetom, Romi, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposleni (na evidenciji duže od 12 meseci a posebno nezaposlena lica koja traže posao duže od 18 meseci), mladi u domskom smeštaju, mladi u hraniteljskim porodicama, mladi u starateljskim porodicama.

Pripadnicima romske nacionalnosti u smislu ovog Javnog poziva se smatraju osobe koje dobrovoljno i samostalno izjave da se smatraju pripadnikom/com romske nacionalnosti.

2. Modeli podrške predviđene Projektom

Podrška predviđena Projektom, Pravilnikom i ovim Javnim pozivom obuhvata:

  1. Biznis treninge – obuke za pokretanje sopstvenog posla ili povećanja obima sopstvenog posla / poljoprivredne proizvodnje i razvoj individualnih biznis planova;
  2. Subvencije za samozapošljavanje u vidunabavke i donacije mašina, opreme i repromaterijala za otpočinjanje sopstvenog posla u skladu sa individualnim biznis planom, koju realizuje GIZ sredstvima projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“;
  3. Mentorsku podršku biznisu i poslovno savetovanje za implementaciju individualnih biznis planova.

3. Uslovi za dodelu podrške

Pravo na podršku u okviru Projekta imaju svi podnosioci prijava pod jednakim uslovima, a prema uslovima, kriterijumima i merilima utvrđenim Pravilnikom.

Pravo na podršku imaju povratnici, Romi i pripadnici drugih teže zapošljivih grupa i članovi njihovih porodičnih domaćinstava, koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji neke od korisničkih opština (Beograd – Palilula, Zemun, Surčin, Novi Beograd, Čukarica; Jablanički okrug – Bojnik, Vlasotince, Lebane, Leskovac, Medveđa; Nišavski okrug – Aleksinac, Grad Niš; Pčinjski okrug – Bujanovac, Vladičin Han, Grad Vranje (Vranjska Banja), Preševo, Surdulica, Zlatiborski okrug – Čajetina, Priboj i Užice i Pirotski okrug – Dimitrovgrad).

Za informacije o načinu prijave i preuzimanju dokumentacije za prijavu posetite zvanični websajt Inicijative za razvoj i saradnju, na link-u. 

IDC: Javni poziv za izbor korisnika "Podrška zapošljavanju povratnika, Roma i drugih teže zapošljivih grupa“ Dalje

Aktivne zajednice: solidarni odgovor na COVID-19

Usled globalne pandemije COVID-19 i njenog uticaja na svakodnevni život, Trag fondacija je prepoznala negativne efekte na zajednice širom Srbije, posebno kod najranjivijeg stanovništva.

Program ima za cilj da pruži podršku udruženim i solidarnim građanima da u okviru mogućnosti i sopstvenih kapaciteta, vodeći računa o sigurnosti i zdravlju svih u zajednici, sprovode akcije koje bi smanjile dalje širenje virusa i olakšale boravak sugrađanima u samoizolaciji, solidarno utiču na smanjenje stigme i podršku najranjivijima, i pokreću akcije fokusirane na oporavak i otpornost zajednica od ekonomskih i drugih društvenih posledica pandemije.

Donacije su namenjene inicijativama koje pomažu zajednicama da prate preporuke prevencije u cilju očuvanja javnog zdravlja i utiču na smanjenje štete izazvane epidemijom. Prioritet će biti dat inicijativama koje pomažu posebno ranjivim grupama kao što su: stara lica (65+), žene i deca žrtve porodičnog nasilja, seosko stanovništvo, osobe sa invaliditetom, romska populacija, jednoroditeljske porodice, socijalno ugrožene grupe i slično.

Iznos donacije

Visina donacije kreće se u rasponu od 150.000 dinara za inicijative koje se odnose na mere prevencije, kampanje informisanja i slično, do najviše 500.000 dinara za podršku pružaocima usluga iz oblasti socijalne zaštite.
Sredstva koja se dodeljuju su fleksibilna i mogu se koristiti za finansiranje širokog spektra aktivnosti: operativni troškovi, honorari angažovanih osoba, online alati i platforme za edukaciju, rad i komunikaciju, osveženje i zaštitna oprema za volontere, putni troškovi i sl.

Prijava i kriterijumi za selekciju

Poziv za prijavu projekata je stalno otvoren, a na svakih 15 dana će se praviti presek prijava i sprovoditi proces odlučivanja o dodeli donacija.
Prvi rok za prijavu je 21. april 2020. godine. 

Više informacija možete naći na zvaničnom internet sajtu Trag fondacije, ovde .

Aktivne zajednice: solidarni odgovor na COVID-19 Dalje

Scroll to Top