NAJAVA: Razgovori sa socijalnim preudzećima: Tradicionalni i e-marketing

Kriza izazvana COVID-19 epidemijom ubrzala je transofrmacije u tradicionalnom marketingu, kao i online marketingu i primorala brojna preduzeća da se prilagode svoje poslovanje uslovima ograničavanja kretanja i okupljanja. Glavne promene ogledaju se u smanjenom tradicionalnom oglašavanju i promociji, kreiranju marketinga isključivo na poverenju i usluzi potrošača, sve većem ulaganju u obuke za online prodaju i kreiranje online prodajnih platformi, kao i promociji koja je agilna i kreativna.

Nakon Konsultacija sa socijalnim preduzećima – okvir za razvoj sektora i iskustvo COVID-19 krize, Koalicija za razvoj solidarne ekonomije identifikovala je razvoj tradicionalne marketing i e-marketing strategije kao, u isto vreme i glavne izazove i prilike za razvoj sektora socijalnih preduzeća u Srbiji tokom i nakon COVID-19 krize. Predstavljanje primera dobre prakse i omogućavanje foruma za razmenu iskustva i znanja, u cilju je podsticanja prilika za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji. Iz navednih razloga KoRSE nastavlja sa nizom konsultacija sa socijalnim preduzećima o izazovima i prilikama za razvoj u formi predstavljanja primera dobre prakse i razmene iskustva. Ovog puta, tema razgovora sa socijalnim preduzećima biće korišćenje marketing potencijala u daljem poslovanju.

Razgovori sa socijalnim preduzećima – tradicionalni i e-marketing u socijalnom preduzetništvu biće održani u utorak, 22. septembra 2020. godine od 11h, putem ZOOM platforme. U okviru razgovora Predrag Stošić govoriće o iskustvu socijalnog preduzeća Radanska ruža u tradicionalnom marketingu i online prodaji i Milica Čalija o marketing iskustvu socijalnog preduzeća Anđeli, kao i e-marketingu kao rastućem trendu u poslovanju, ali i prilici za razvoj socijalnih preduzeća u Srbiji.

                Molimo zainteresovane da prijave prisustvo slanjem mail-a na info@solidarnaekonomija.rs do ponedeljka 21. septembra do 13h, kako bi dobili link sa pristupom ZOOM platformi.

Razgovori sa socijalnim preduzećima organizuju se u okviru projekta „Podsticanje razvoja socijalne i solidarne ekonomije u Srbiji“ koji sprovodi Koalicija za razvoj solidarne ekonomije u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Boll Stiftung – predstavništvo Beograd.

NAJAVA: Razgovori sa socijalnim preudzećima: Tradicionalni i e-marketing Dalje

COVID-19 kriza je ispit koji socijalna preduzeća u Srbiji uspevaju da polože

U sredu 19. avgusta održane su prve online Konsultacije sa socijalnim preduzećima – okvir za razvoj sektora i iskustvo COVID-19 krize u organizaciji Koalicije za razvoj solidarne ekonomije. Konsultacije su održane sa ciljem izveštavanja sektora socijalnih preduzeća o daljem razvoju prilika za unapređenje i usvajanje predloga Nacrta zakona o socijalnom preduzetništvu iz 2019. godine, o novim aktivnostima koje se sprovode sa ciljem promocije rada i društvenih misija socijalnih preduzeća u Srbiji i trendovima i isksutvima socijalnog preduzetništva tokom COVID-19 krize na globalnom nivou.Predstavnici i predstavnice socijalnih preduzeća podelili su iskustva nastala tokom prvog talasa krize i uvođenja vanrednog stanja od marta do maja meseca, koje je blokirao privređivanje, ali i pouke koje su stekli tri meseca nakon ukidanja vanrednog stanja.

Kriza je bila ispit za sva socijalna preduzeća, koliko je važno da se doprinese zajednici, bez obzira da li postoji prilika za sticanje profita ili ne.
U velikoj meri je uočena prilagodljivost socijalnih preduzeća okolnostima krize, okrenutost zajednici i transformacija biznis plana sa ciljem veće usmerenosti na potrebe ljudi – proizvodili maske, pružali socijalne usluge, održavali intenzivan kontakt sa korisnicima, učestvovali u volonterskim akcijama, pružali i besplatne usluge i proizvode – donacije obroka najugroženijima. Većina je pozitivno ocenila direktnu finansijsku podršku države, ali i istakla potrebu za dugročnom i sistemskom podrškom, naročito iz razloga, praksom potvrđene, važne uloge socijalnih preduzeća za uspeh lokalnih zajednica u borbi protiv korona virusa.

Informacije o iskustvima socijalnih preduzeća poslužiće Koaliciji za razvoj solidarne ekonomije u razvoju aktivnosti koje mogu podržati prilagođavanja i dalji razvoj socijalnih preduzeća u uslovima krize. Takođe, zaključci će poslužiti i za dalja zagovaranja sistemske podrške razvoju socijalnog preduzetništva u Srbiji i kreiranju mera podrške.
Pozivamo socijalna preduzeća koja nisu bila u prilici da učestvuju u konsultacijama da svoja iskustva i uvide podele sa nama putem Upitnika o potrebama SP nakon prvog i drugog talasa COVID-19 krize – KoRSE , na link-u, do utorka 25. avgusta.

Konsultacije se organizuju u okviru projekta „Podsticanje razvoja socijalne i solidarne ekonomije u Srbiji“ koji sprovodi Koalicija za razvoj solidarne ekonomije u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Boll Stiftung – predstavništvo Beograd. 

COVID-19 kriza je ispit koji socijalna preduzeća u Srbiji uspevaju da polože Dalje

NAJAVA: Konsultacije sa socijalnim preduzećima - okvir za razvoj sektora i iskustvo Covid-19 krize

Protekla 2019. godina za sektor socijalnog preduzeća obeležena je izradom Nacrta Zakona o socijalnom preduzetništvu od strane civilnog društva i zvaničnim predavanjem nadležnim institucijama. Prva polovina 2020. godine obeležena je krizom nastalom usled pandemije Covid-19 virusa, a tkzv. „lockdown“ naneo je veliki udarac privredi, u okviru koje i sektoru socijalnih preduzeća. Iako istraživanja pokazuju da postoji određena doza otpornost socijalnih preduzeća na ovakve vrste udarca recesije, iskustva su ipak različita i njihova razmena i uočavanje dobre prakse važno je za celokupni razvoj sektora socijalnih preduzeća u budućnosti.

O daljem razvoju procesa donošenja Zakona, novim aktivnostima Koalicije za razvoj solidarne ekonomije i iskustvima socijalnih preduzeća tokom malo više od 2 meseca lockdown-a, uočenim potrebama za stabilizaciju i razvoj 3 meseca nakon, govorićemo u okviru Konsultacija sa socijalnim preduzećima – okvir za razvoj sektora i iskustvo Covid-19 krize, koje organizujemo u sredu 19. avgusta, od 11h, putem ZOOM platforme.

AGENDA

11.00 – 11.20 – Aktuelnosti Koalicije za razvoj solidarne ekonomije
11.20 – 11.40 – Okvir za razvoj sektora i proces donošenja Zakona o socijalnom preduzetništvu
11.40 – 13.00 – Iskustva tokom i nakon lockdown-a Covid-19 kirze – mapiranje dobrih praksi i potreba

Molimo zainteresovane da prijave prisustvo slanjem mail-a na info@solidarnaekonomija.rs do ponedeljka 17. avgusta do 12h, kako bi dobili link sa pristupom ZOOM platformi.

Konsultacije se organizuju u okviru projekta „Podsticanje razvoja socijalne i solidarne ekonomije u Srbiji“ koji sprovodi Koalicija za razvoj solidarne ekonomije u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Boll Stiftung – predstavništvo Beograd.

NAJAVA: Konsultacije sa socijalnim preduzećima - okvir za razvoj sektora i iskustvo Covid-19 krize Dalje

Pokrenut program za mlade socijalne preduzetnike i preduzetnice na Zapadnom Balkanu

Pokrenut program za mlade socijalne preduzetnike i preduzetnice na Zapadnom Balkanu

Regionalni inkubator za socijalno preduzetništvo (RISE) omogućiće da više od 200 mladih sa Zapadnog Balkana razvije svoje ideje za održive i inovativne socijalne biznise.

Reč je o trogodišnjem projektu koji je počeo 1. oktobra prošle godine i realizuje se u regionu Zapadnog Balkana, a Smart Kolektiv koji je jedan od osnivača i članova Koalicije, odabran je da bude jedan od strateških partnera koji će doprineti razvoju ideja mladih u oblasti socijalnog preduzetništva. Kroz bogat program koji uključuje seriju radionica, programe moblinosti između regionalnih partnera i finansijsku podršku mladi socijalni preduzetnici imaće priliku da uče, povezuju se i razvijaju svoj biznis, istovremeno rešavajući društvene probleme svoje zajednice.

Program je namenjen mladima iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Kosova*, a cilj mu je jačanje ekosistema socijalnog preduzetništva Zapadnog Balkana i davanje prilike mladima da razviju inovativna društvena rešenja, čime doprinose pomirenju i saradnji u regionu. Projekat promoviše dijalog i saradnju između aktera kroz mobilnost njegovih učesnika, organizovanje regionalnih treninga, radionica i događaja, kao i stvaranje mreže mladih socijalnih preduzetnika i preduzetnica.

Poziv zainteresovanim timovima za prijavu biće raspisan u avgustu!

Projekat RISE razvija i nadgleda konzorcijum koji čine Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO), GROUPE SOS Pulse, Omladinska mreža jugoistočne Evrope (SEEIN), Institut Francais i francusko-nemačka kancelarija za mlade (OFAJ), a realizuju šest lokalnih inkubatora – Smart Kolektiv (Srbija), IPC Tehnopolis (Crna Gora), ARNO ( Severna Makedonija), Balkan Green Foundation ( Kosovo), Nešto više (BIH) i Yunus Social Business (Albanija). RISE sufinansiraju Francuska razvojna agencija (AFD) i Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO).

Više o samom projektu naćićete na SAJTU ili na zvaničnim Facebook, Instagram ili Linkedin stranicama.

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.

Pokrenut program za mlade socijalne preduzetnike i preduzetnice na Zapadnom Balkanu Dalje

Trag fondacija: Rezultati konkursa #ZELENEIDEJE 2020

Nakon prolaska u uži krug konkursa i treninga Uspešnije zelene ideje, za nagrade su se u finalu Nacionalnog foruma za zelene ideje takmičili:

▪️ Udruženje građana ŽAD, Zrenjanin
▪️ Planinsko biciklističko društvo Biciklo, Loznica
▪️ Naša Kuća KNT d.o.o, Beograd
▪️ Just Start d.o.o, Niš
▪️ Green Social Cargo d.o.o, Kucura
▪️ Udruženje Dobri ljudi, Valjevo
▪️ Udruženje Toplički izvor, Kuršumlija
▪️ Evropski omladinski centar Vojvodine, Novi Sad
▪️ Udruženje Motiv MT, Beograd
▪️ Udruženje Centar Zvezda, Beograd

Program ZELENE IDEJE usmeren je na podršku udruženim građanima u razvoju zelenih preduzetničkih ideja u Srbiji. Pod zelenim preduzetničkim idejama podrazumevamo inovativne ideje koje primenjuju tehnologije i znanja poslovnog sektora za organizovanje i zajedničko rešavanje društvenih problema, oslanjajući se na resurse iz zajednice i štiteći životnu sredinu u funkciji održivog razvoja.

Kroz program se, putem javnog konkursa, dodeljuju tri donacije od po 5.000,00 američkih dolaraza udruženja građana, fondacije, zadužbine, zadruge i privredna društva koji planiraju da postanu solidarni preduzetnici ili su u solidarnom preduzetništvu početnici. 

Iako je ovogodišnje finale konkursa za #ZELENEIDEJE održano u online formatu, pred žirijem je, kao i uvek, stajao izazovan zadatak – izabrati 3 najbolje zelene ideje koje će biti podržane sa po 5.000 dolara.
U novom sastavu, po prvi put zajedno, žiri su činili:

▪️ Nenad Radović, samostalni stručni saradnik, Direkcija za mala preduzeća i preduzetnike, Erste Banka Srbija
▪️ Radoje Krajišnik, menadžer asortimana i koordinator projekta dm Inkubatordm drogerie markt Srbija
▪️ Marijana Savić, direktorka udruženja NVO Atina i socijalnog preduzeća Bagel Bejgl
▪️ Paola Petrić, programska koordinatorka i zamenica direktora kancelarije, Heinrich-Böll-Stiftung Belgrade
▪️ Aleksandar Šćepanović, preduzetnik, kraft robna kuća Zanateria i pobednik 2018. godine

Više o samom programu i konkursu Zelene ideje možete saznati ovde .

Sa nosiocima prve, druge i treće nagrade na konkursu #ZELENEIDEJE možete se upoznati na zvaničnoj objavi Trag fondacije: ovde .

Trag fondacija: Rezultati konkursa #ZELENEIDEJE 2020 Dalje

Javna diskusija - Evropski pokret u Srbiji: Srbija posle koronavirusa: Kako štitimo javna dobra

Evropski pokret u Srbiji organizuje drugu konferenciju iz serijeSrbija posle koronavirusa“ pod nazivom Kako štitimo javna dobra?, u petak, 26. jun 2020. godine, sa početkom u 11 časova u sali Salvador Dali Kongreskog centra Envoj (Gospodar Jevremova 47, Beograd).

Pandemija KOVID-19, pored ostalog, stavila je na probu sposobnost društva da brine o javnom dobru. Izazov je sveobuhvatan i prevazilazi javno zdravstvo (očigledno javno dobro) i ima uticaj i na javne politike, privatnost, slobodu štampe, dobro upravljanje, pristup tržištu, bezbednost i mnoga druga javna dobra.

Imajući u vidu endemske manjkavosti u pravnim sistemima, u tradiciji, u stanju ljudskog kapitala i kvalitetu upravljanja, društva na Zapadnom Balkanu su u velikoj opasnosti da na duže vreme budu neuspešna kada je reč o javnom dobru, što bi, u važnim oblastima, za posledicu imalo veliko kašnjenje u procesu evropskih integracija.

Cilj debate je da prikaže koncept javnog dobra i odgovornosti svih društvenih aktera za očuvanje javnog dobra.

Panelisti i panelistkinje su:

  • Aleksandar Kovačević, viši gostujući član, Oksford institut za energetske studije i član Foruma za međunarodne odnose EPuS-a,
  • Aleksandar Macura, programski direktor RES fondacije,
  • Vjeran Piršić, predsednik EkoKvarner, Hrvatska (uključenje preko Zooma),
  • Ksenija Petovar, sociološkinja i specijalistkinja za urbano planiranje.
  • Moderatorka: Zvezdana Kovač, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji.

Skup će biti organizovan u skladu sa svim merama opreza i zaštite od zdravstvenih rizika u vezi sa KOVID-19 pandemijom. Ukoliko bude potrebe, događaj će biti organizovan bez prisustva publike, na Zoom platformi, o čemu ćete biti obavešteni blagovremeno.

Evropski pokret u Srbiji jedna je od organizacija osnivačica Koalicije za razvoj solidarne ekonomije.

Više informacija na zvaničnoj internet stranici Evropskog pokreta u Srbiji.

Javna diskusija - Evropski pokret u Srbiji: Srbija posle koronavirusa: Kako štitimo javna dobra Dalje

Scroll to Top