Koalicija za razvoj solidarne ekonomije

- Svrha, misija i vizija.

NAŠA PRIČA.

MISIJA.

Povezivanje i osnaživanje ključnih aktera socijalne i solidarne ekonomije u Srbiji.

VIZIJA.

Razviti snažan, kolaborativni i harmonizovan ekosistem socijalne i solidame ekonomije u Srbiji.

SVRHA.

Naša svrha je da pomognemo istraživačima i akademicima da kapitalizuju podatke i informacije koje dobiju, da imaju alate, veštine i znanje za učešće u procesima kreiranja politika, kao i da steknu znanje o svojoj ulozi u ekosistemu socijalnog preduzetništva.

Naš glavni fokus je da pomognemo organizacijama za podršku socijalnom preduzetništvu, organizacijama za zastupanje/zagovaranje, kreatorima politike i donosiocima odluka tako što će imati pristup sirovim podacima i funkcionalnim informacijama, prikupljanjem znanja o socijalnoj i solidarnoj ekonomiji kako bismo razvili nove projekte orijentisane na uticaj i izgradnju ekosistema, programe i politike.