- Naš tim.

Zorana Milovanović

Zorana Milovanović aktivna je kao projektna menadžerka i istraživačica u sektoru organizacija civilnog društva preko 5 godina. Najveći angažman vezuje je za rukovođenje projektima u širokom spektru tema (rodna ravnopravnost, dekarobizacija, osnaživanje mladih i promocija EU vrednosti, praćenje EI) pri Evropskom pokretu u Srbiji i primarno realizaciju istraživanja u oblasti socijalnog preduzetništva pri Koaliciji za razvoj solidarne ekonomije, poput razvoja metodologije za merenje društvenog uticaja. U oblasti socijalne ekonomije, Zorana je aktivna i u razvoju modela promocije socijalnih preduzeća u Srbiji i regionu, poput KoRSE baze socijalnih preduzeća u Srbiji i Mapi socijalnih preduzeća u regionu. Osnovne studije u oblasti međunarodnih odnosa i poslova  na Fakultetu političkih nauka u Beogradu završila je 2017. godine, da bi zvanje master ekonomistkinje u oblasti međunarodne ekonomije stekla na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zorana govori srpski i engleski, a služi se i francuskim.