- Naš tim.

Marina Kurilj

Marina Kurilj je diplomirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Više od deset godina je aktivna u civilnom sektoru, najviše u oblasti socijalne zaštite. Svoje radno iskustvo stekla je Udruženju „Na pola puta“ iz Pančeva, gde je zadužena za upravljanje organizacijom. Zainteresovana je za razvoj socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništa. Timu KoRSE-a se pridružila u oktobru 2022.godine kao koordinatorka projekta