- Naš tim.

Dina Rakin

Direktorka

Dina Rakin je aktivna u civilnom sektoru u Srbiji već deset godina. Ona vodi Koaliciju za razvoj solidarne ekonomije. Ima veliko iskustvo u upravljanju projektima, istraživanju javnih politika i zagovaranju, kao i podršci i saradnji sa lokalnim inicijativama i opštinama. Pomogla je u uspostavljanju mentorskih programa za žene u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi. Novinarka je i MA međunarodnih odnosa. Govori engleski i služi se francuskim jezikom.