Zorana Milovanović

Zorana Milovanović aktivna je kao projektna menadžerka i istraživačica u sektoru organizacija civilnog društva preko 5 godina. Najveći angažman vezuje je za rukovođenje projektima u širokom spektru tema (rodna ravnopravnost, dekarobizacija, osnaživanje mladih i promocija EU vrednosti, praćenje EI) pri Evropskom pokretu u Srbiji i primarno realizaciju istraživanja u oblasti socijalnog preduzetništva pri Koaliciji za […]

Marina Kurilj

Marina Kurilj je diplomirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Više od deset godina je aktivna u civilnom sektoru, najviše u oblasti socijalne zaštite. Svoje radno iskustvo stekla je Udruženju „Na pola puta“ iz Pančeva, gde je zadužena za upravljanje organizacijom. Zainteresovana je za razvoj socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništa. Timu KoRSE-a se pridružila […]

Dragan Srećković

Dragan već sedamanaest godina radi na razvojnim projektima i programima. Posebno je zainteresovan za razvoj civilnog društva, solidarne ekonomije, lokalne filantropije, lokalnih inicijativa i drugih obliika organizovanja u kojima se vrednuje i praktikuje participativno odlučivanje. Dragan ima veliko iskustvo u razvoju organizacionih kapaciteta organizacija, kvalitativnim i kvantitativnim istraživanjima, monitoringu i evaluaciji, upravljanju grantovima, razvoju i […]

Nikoleta Kosovac

Nikoleta je diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, na katedri za skandinavske jezike i književnosti. Nakon dugogodišnjeg rada u brojnim domaćim i stranim medijima, beogradskim advertajzing agencijama, Publicis i Saatchi&Saatchi, poželela je da radi nešto u šta zaista veruje i to pronašla u socijalnom preduzeću Liceulice – prvim uličnim novinama u Srbiji. Već više od […]

Dina Rakin

Dina Rakin je aktivna u civilnom sektoru u Srbiji već deset godina. Ona vodi Koaliciju za razvoj solidarne ekonomije. Ima veliko iskustvo u upravljanju projektima, istraživanju javnih politika i zagovaranju, kao i podršci i saradnji sa lokalnim inicijativama i opštinama. Pomogla je u uspostavljanju mentorskih programa za žene u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi. Novinarka je […]