NAJAVA: Razgovori sa socijalnim preudzećima: Tradicionalni i e-marketing

Kriza izazvana COVID-19 epidemijom ubrzala je transofrmacije u tradicionalnom marketingu, kao i online marketingu i primorala brojna preduzeća da se prilagode svoje poslovanje uslovima ograničavanja kretanja i okupljanja. Glavne promene ogledaju se u smanjenom tradicionalnom oglašavanju i promociji, kreiranju marketinga isključivo na poverenju i usluzi potrošača, sve većem ulaganju u obuke za online prodaju i kreiranje online prodajnih platformi, kao i promociji koja je agilna i kreativna.

Nakon Konsultacija sa socijalnim preduzećima – okvir za razvoj sektora i iskustvo COVID-19 krize, Koalicija za razvoj solidarne ekonomije identifikovala je razvoj tradicionalne marketing i e-marketing strategije kao, u isto vreme i glavne izazove i prilike za razvoj sektora socijalnih preduzeća u Srbiji tokom i nakon COVID-19 krize. Predstavljanje primera dobre prakse i omogućavanje foruma za razmenu iskustva i znanja, u cilju je podsticanja prilika za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji. Iz navednih razloga KoRSE nastavlja sa nizom konsultacija sa socijalnim preduzećima o izazovima i prilikama za razvoj u formi predstavljanja primera dobre prakse i razmene iskustva. Ovog puta, tema razgovora sa socijalnim preduzećima biće korišćenje marketing potencijala u daljem poslovanju.

Razgovori sa socijalnim preduzećima – tradicionalni i e-marketing u socijalnom preduzetništvu biće održani u utorak, 22. septembra 2020. godine od 11h, putem ZOOM platforme. U okviru razgovora Predrag Stošić govoriće o iskustvu socijalnog preduzeća Radanska ruža u tradicionalnom marketingu i online prodaji i Milica Čalija o marketing iskustvu socijalnog preduzeća Anđeli, kao i e-marketingu kao rastućem trendu u poslovanju, ali i prilici za razvoj socijalnih preduzeća u Srbiji.

                Molimo zainteresovane da prijave prisustvo slanjem mail-a na info@solidarnaekonomija.rs do ponedeljka 21. septembra do 13h, kako bi dobili link sa pristupom ZOOM platformi.

Razgovori sa socijalnim preduzećima organizuju se u okviru projekta „Podsticanje razvoja socijalne i solidarne ekonomije u Srbiji“ koji sprovodi Koalicija za razvoj solidarne ekonomije u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Boll Stiftung – predstavništvo Beograd.