NAJAVA: Konsultacije sa socijalnim preduzećima – okvir za razvoj sektora i iskustvo Covid-19 krize

Protekla 2019. godina za sektor socijalnog preduzeća obeležena je izradom Nacrta Zakona o socijalnom preduzetništvu od strane civilnog društva i zvaničnim predavanjem nadležnim institucijama. Prva polovina 2020. godine obeležena je krizom nastalom usled pandemije Covid-19 virusa, a tkzv. „lockdown“ naneo je veliki udarac privredi, u okviru koje i sektoru socijalnih preduzeća. Iako istraživanja pokazuju da postoji određena doza otpornost socijalnih preduzeća na ovakve vrste udarca recesije, iskustva su ipak različita i njihova razmena i uočavanje dobre prakse važno je za celokupni razvoj sektora socijalnih preduzeća u budućnosti.

O daljem razvoju procesa donošenja Zakona, novim aktivnostima Koalicije za razvoj solidarne ekonomije i iskustvima socijalnih preduzeća tokom malo više od 2 meseca lockdown-a, uočenim potrebama za stabilizaciju i razvoj 3 meseca nakon, govorićemo u okviru Konsultacija sa socijalnim preduzećima – okvir za razvoj sektora i iskustvo Covid-19 krize, koje organizujemo u sredu 19. avgusta, od 11h, putem ZOOM platforme.

AGENDA

11.00 – 11.20 – Aktuelnosti Koalicije za razvoj solidarne ekonomije
11.20 – 11.40 – Okvir za razvoj sektora i proces donošenja Zakona o socijalnom preduzetništvu
11.40 – 13.00 – Iskustva tokom i nakon lockdown-a Covid-19 kirze – mapiranje dobrih praksi i potreba

Molimo zainteresovane da prijave prisustvo slanjem mail-a na info@solidarnaekonomija.rs do ponedeljka 17. avgusta do 12h, kako bi dobili link sa pristupom ZOOM platformi.

Konsultacije se organizuju u okviru projekta „Podsticanje razvoja socijalne i solidarne ekonomije u Srbiji“ koji sprovodi Koalicija za razvoj solidarne ekonomije u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Boll Stiftung – predstavništvo Beograd.