Mreže

DIESIS EU
mreža za razvoj socijalne i solidarne ekonomije

DIESIS je jedna od najširih mreža EU specijalizovana za podršku socijalnoj ekonomiji i razvoju socijalnih preduzeća putem primene aktivnosti zasnovanih na znanju, kao što su obuka, dizajn projekata, konsultantske i savetodavne usluge, tehnička pomoć i istraživanje. Diesis pokriva više od 13 zemalja EU putem glavnih nacionalnih organizacija i mreža organizacija za podršku.

Saznaj više >>>