Koalicija za razvoj solidarne ekonomije

- Mapa ekosistema socijalne i solidarne ekonomije u Srbiji.

Socijalno-solidarna ekonomija predstavlja alternativu kapitalizmu i drugim autoritarnim ekonomskim sistemima kojima dominira država. U SSE obični ljudi igraju aktivnu ulogu u oblikovanju svih dimenzija ljudskog života: ekonomske, društvene, kulturne, političke í ekološke. SSE postoji u svim sektorima privrede, proizvodnje, finansija, distribuije, razmene, potrošnje i upravljanja. Takođe ima za cilj transformaciju društvenog i ekonomskog sistema koji uključuje javni, privatni i treći sektor.
Za sistem podrške razvoju SSE, potporne organizacije u civilnom društvu i poslovnoj zajednici predstavljaju jedne od ključnih aktera pri izgradnji kapaciteta SSE inicijativa, zagovaranju za razvoj adekvátnih politika, afirmaciju SSE prakse, te obezbeđivanje resursa i održivosti inicijativa. U Srbiji postoje potporne organizacije koje u najvećoj meri prepoznaju samo praksu socijalnog preduzetništva kao dela SSE sistema, dok je podrška razvoju SSE inicijativa u povoju.
Mapiranje aktera i njihove među sindikatima u Srbiji, u sistemu SSE još uvek je u toku.
Zadruge su značajni akteri za modeliranje i dalji razvoj inicijativa SSE na temelju vrednosti zajedništva, demokratskog odlučivanja i inkluzije. Kapacitet i tradicionalnih zadruga (poljoprivrednih) i savremenijih (energetskih, stambenih) za promovisanje udruživanja radi zajedničkog dobra predstavlja temelj razvoja inicijativa SSE i jedan od značajnih generatora alternativnih praksi u neokapitalistickom ekonomsko- društvenom sistemu. U Srbiji najveći kapacitet za doprinos SSE sistemu imaju stambene i energetske zadruge, ali razumevanje pripadnosti sistemu i aktivne uključenosti je još uvek u povoju.
Akademska i naučna zajednica važne su za praćenje trendova i razumevanje razvojne prakse SSE u cilju davanja podrške i donosiocima odluka, kao i akterima podrške SSE pri unapređenju ekosistema. Dodatno, obrazovne i istraživačke institucije na formalan način afirmišu praksu SSE inicijativa u obrazovnom sistemu, čime se postavlja temelj promociju promena koje SSE inicijative stvarauju u zajednici i među budućim generacijama. Socijalno preduzetništvo i filantropija kao pojedine prakse SSE koncepta sve više zauzimaju istraživački fokus, ipak praksa je u povoju, dok SSE u celini još uvek nije prisutna istraživačka i obrazovna oblast u Srbiji.
Za sistem podrške razvoju SSE, potporne organizacije u civilnom društvu i poslovnoj zajednici predstavljaju jedne od ključnih aktera pri izgradnji kapaciteta SSE inicijativa, zagovaranju za razvoj adekvátnih politika, afirmaciju SSE prakse, te obezbeđivanje resursa i održivosti inicijativa. U Srbiji postoje potporne organizacije koje u najvećoj meri prepoznaju samo praksu socijalnog preduzetništva kao dela SSE sistema, dok je podrška razvoju SSE inicijativa u povoju.