KoRSE na Letnjoj školi društvene angažovanosti i demokratije

Predstavnici KoRSE-a će učestvovati na panelu posvećenom solidarnoj i socijalnoj ekonomiji 20. septembra 2022. godine koji organizuje Institut za filozofiju i društvenu teoriju.

Cilj panela je razumevanje koncepta i prakse SSE u Srbiji. Uvodno izlaganje će predstaviti koncept SSE i njenu ulogu u mejnstrim ekonomskom sistemu, nakon čega sledi diskusija sa akterima SSE, uz poseban osvrt na pitanja: 1. Koji društveni problem pokušavaju da reše poslovanjem/delovanjem na tržištu? 2. Na koji način poslovanjem/delovanjem u zajednici dorpinose rešavanju društvenog problema? 3. Šta je drugačije u odnosu na mehanizme mejnstrim ekonomije?

Solidarna i socijalna ekonomija (SSE) iako ne tako nov koncept, u praksi predstavljaju ekonomski trend koji proteklih godina uživa sve veći stepen afirmacije, prvenstveno usled temeljne ideje – delovanja koje proističe iz poslovnih praksi, usmerenog na davanje doprinosa rešavanju društvenih problema i iniciranju pozitivnih društvenih promena. Socijalno preduzetništvo koje predstavlja do sada najprepoznatljiviji pojavni oblik ideje socijalne i solidarne ekonomije, ima dugu tradiciju u Srbiji, koja je afirmisana usvajanjem prvog Zakona o socijalnom preduzetništvu u februaru 2022. godine. Potencijal za postizanje održivog razvoja, ali i društveno-ekonomski pravednijih zajednica, u velikoj meri predstavlja razlog sve veće popularnosti ovog koncepta u Zapadnim zemljama, ali i drugim državama u svetu. Dok jedni smatraju da SSE ima veliki potencijal utemeljen na korektivnom mehanizmu za postojeći mejnstrim kapitalistički sistem, drugi potencijal vide u transformacijskom kapacitetu koji u budućnosti može omogućiti kompletnu izmenu sistema. Ipak, biće da koncept sadrži jednak potencijal za oblikovanje ekonomskog sistema, ali uslovljenog lokalnim, nacionalnim i regionalnim kontekstima. Praksa najbolje daje odgovor na pitanje u kojoj meri i kojom dinamikom koncept SSE može zaživeti u Srbiji i koju promenu može doneti.

Panel se realizuje u okviru Treće letnje škole društvene angažovanosti i demokratije. Početak je u 13.30 časova u prostorijama Instituta u Beogradu.