Konsultativni sastanak u Vladi RS o novom nacrtu Zakona o socijalnom preduzetništvu

Beograd, 13. mart 2019. – Članovi Koalicije za razvoj solidarne ekonomije održali su konsultativni sastanak u Vladi Republike Srbije u vezi sa novim nacrtom Zakona o socijalnom preduzetništvu. Sastanak su organizovali premijerka Republike Srbije, Ana Brnabić i ministar za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, Zoran Đorđević. Takođe, učesnici sastanka bili su i članovi kabineta premijerke, predstavnici vladine Gurpe za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva (SIPRU), predstavnici organizacija civilnog društva NALED i Građanske inicijative, kao i predstavnici – članovi koalicije – Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), Evropski pokret u Srbiji, Trag fondacija i Smart Kolektiv.

Zaključak sastanka bio je da je uključivanje organizacija civilnog društva kao relevantnih aktera u proces definisanja zakonodavnog okvira važan korak ka stvaranju stimulativnijeg okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji. U narednom periodu, Koalicija će organizovati nekoliko konsultativnih sastanaka sa predstavnicima socijalnih preduzeća i drugih ključnih aktera u sektoru solidarnosti privrede i prikupiti preporuke za dalji razvoj zakonodavnog okvira.