Životna sredina

Socijalna preduzeća su neprofitne privatne organizacije, koje se bave proizvodnjom roba i pružanjem usluga, što je direktno povezano sa njihovim jasnim ciljem da zajednica ima koristi od njihovih aktivnosti. Ona se oslanjaju na kolektivnu dinamiku, uključujući različite tipove zainteresovanih strana u svoja upravljačka tela; ona visoko vrednuju svoju autonomnost i preuzimaju ekonomski rizik koji je povezan sa njihovim aktivnostima.

Socijalna preduzeća spadaju u „hibridne” biznis modele, i njihovi prihodi su kombinacija poslovanja, prihoda sa tržišta od prodaje robe i usluga privatnom ili javnom sektoru i netržišnih prihoda koji dolaze od državnih subvencija, donacija, privatnih donacija, doprinosa u naturi i slično.

Pretraga socijalnih preduzeća po kategoriji

preduzeca

Baza socijalnih preduzeća

together

Diverzitet i inkluzija

dove

Mir, pravda i snažne institucije

graduation-cap

Obrazovanje

manufacture

Održiva potrošnja i proizvodnja

agronomy

Poljoprivreda

communities

Razvoj i mobilizacija zajednice

house

Socijalno stanovanje

art

Umetnost i kultura

portfolio

Zapošljavanje

heart-beat

Zdravlje i blagostanje

eco

Životna sredina

Prikazani svi od ukupno 7 rezultata