Zapošljavanje

Socijalna preduzeća su neprofitne privatne organizacije, koje se bave proizvodnjom roba i pružanjem usluga, što je direktno povezano sa njihovim jasnim ciljem da zajednica ima koristi od njihovih aktivnosti. Ona se oslanjaju na kolektivnu dinamiku, uključujući različite tipove zainteresovanih strana u svoja upravljačka tela; ona visoko vrednuju svoju autonomnost i preuzimaju ekonomski rizik koji je povezan sa njihovim aktivnostima.

Socijalna preduzeća spadaju u „hibridne” biznis modele, i njihovi prihodi su kombinacija poslovanja, prihoda sa tržišta od prodaje robe i usluga privatnom ili javnom sektoru i netržišnih prihoda koji dolaze od državnih subvencija, donacija, privatnih donacija, doprinosa u naturi i slično.

Pretraga socijalnih preduzeća po kategoriji

preduzeca

Baza socijalnih preduzeća

together

Diverzitet i inkluzija

dove

Mir, pravda i snažne institucije

graduation-cap

Obrazovanje

manufacture

Održiva potrošnja i proizvodnja

agronomy

Poljoprivreda

communities

Razvoj i mobilizacija zajednice

house

Socijalno stanovanje

art

Umetnost i kultura

portfolio

Zapošljavanje

heart-beat

Zdravlje i blagostanje

eco

Životna sredina

Приказани сви од укупно 24 резултата

Anđeli

Bagel Bejgel

Biser Srbobran

Caritas Šabac

Caritas Valjevo

Darovi Lužnice

EkoBag

Etno Rasina

Kafe Bar 16

Konjički klub Aranđelovac

Kulinarski institut Know-How

kvART

Liceulice

Marija handmade

Mitrovačka dobra bašta

Naša Kuća

Radanska ruža

Re:Crafts

Somborske šnajderke

Udruženje Ruke

Women on the Way

Ženski Centar Užice

Zvuci srca

Chrono