Publikacije

Investiranje u socijalna preduzeća u Srbiji (2017)

Publikacija pruža pregled trenutnog stanja u pogledu ponude i tražnje u Srbiji, kao i instrumenata za investiranje u preduzeća usmerena na rast pozitivnog društvenog uticaja i najbolje prakse iz Evropske unije. Takođe, navodi i preporuke za razvoj tržišta investiranja u preduzeća sa pozitivnim društvenim uticajem koje su formulisane u okviru konsultativnog procesa sa predstavnicima svih sektora tokom 2017. godine.

Izdavač: Smart kolektiv

Godina izdavanja: 2017.