FORMIRAN SAVET ZA SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO

Formiran je Savet za socijalno preduzetništvo, a u ponedeljak, 4. jula, održana je i prva sednica ovog tela.

Savet čini podjednak broj članova iz javnog i privatnog sektora, a on ima za cilj unapređenje pojedinih pitanja iz oblasti razvoja socijalnog preduzetništva, a u skladu sa prethodno donetim Zakonom o socijalnom preduzetništvu u februaru ove godine. 

Shodno tome, Savetu predstoji izrada Programa razvoja socijalnog preduzetništva, jer tek sa njegovim usvajanjem može da se obezbedi podrška za socijalnih preduzeća u Srbiji.

Za članove saveta imenovani su:

prof. dr Darija Kisić Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

prof. dr Sandra Grujičić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Vukašin Grozdić, Kabinet predsednika Vlade,

Slavoljub Arsenijević, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, AP Vojvodina, Pokrajinska Vlada,

Sanja Gavranović, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Ivana Gajić, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog,

Slavica Ninković, Ministarstvo privrede;

Anica Spasov, subjekt socijalnog preduzetništva,

Violeta Jovanović, udruženje,

Dina Rakin, stručnjakinja iz oblasti socijalnog preduzetništva,

Neven Marinović, stručnjak iz oblasti socijalnog preduzetništva,

Đorđe Vukotić, stručnjak iz oblasti socijalnog preduzetništva,

Danijela Maletić, udruženje,

Siniša Tešić, stručnjak iz oblasti socijalnog preduzetništva.