Evropska komisija predstavila Akcioni plan za podsticanje razvoja socijalne ekonomije i otvaranje novih radnih mesta

Evropska komisija je predstavila Akcioni plan sa ciljem da  pomogne dalji razvoj evropske socijalne ekonomije, stavljajući akcenat na njen ekonomski potencijal i potencijal za otvaranje novih radnih mesta, kao i njen doprinos pravednom i inkluzivnom oporavku, zelenoj i digitalnoj tranziciji.

Deset godina nakon što je pokrenuta Inicijativa za socijalno poslovanje, Evropska komisija pokreće Evropski akcioni plan za socijalnu ekonomiju.
Akteri socijalne ekonomije iz cele Evrope aktivno su učestvovali u kreiranju ovog akcionog plana, a samim tim i u razvoju politika EU sa uticajem na preduzetništvo, socijalnu inkluziju i razvoj poslovanja. Evropski akcioni plan socijalne ekonomije pokazuje rastuće interesovanje Evropske komisije za socijalna preduzeća. To je samo početak osnažene političke agende EU koja će podržati povećanje socijalne ekonomije u Evropi i šire.
Za nas kao organizaciju sa snažnim fokusom na održivije i podsticajnije okruženje za socijalna preduzeća, biće to dokument od velike pomoći za efektivnu podršku razvoju socijalne ekonomije u Srbiji.
Na ovom linku možete videti na čemu je fokus ovog Akcionog plana, ali i naći važna propratna dokumenta:https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10117&furtherNews=yes#navItem-1

Photo by Manny Becerra on Unsplash